Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Blog

Dža Devleha, Schapiro

„Dža Devleha,“ se v romštině se říká odcházejícímu při loučení. V pátek 20. ledna skončil službu ve funkci amerického velvyslance v České republice Andrew H. Schapiro. Zmiňovali se o tom lidé na sociálních …

Štěpán Drahokoupil k odhadu počtu romských žáků na ZŠ: Na zhodnocení inkluzivní reformy je ještě brzy

Počet romských žáků, kteří jsou vzděláváni jako žáci s lehkým mentálním postižením, zůstává v zásadě stejný. Aktuální data ministerstva školství vlastně potvrzují dřívější zjištění ze zápisů do prvních tříd a …

Vánoce u Romů

A je to tady! Vánoce slaví nespočet lidí napříč různými národy a etniky. Mezi ně patří i Romové. Jak vypadaly původní romské Vánoce? Budu popisovat Vánoce východoslovenských Romů v poválečné době. …

Odložení spravedlnosti je její upření

V sídle štrasburského soudu pro lidská práva zahájila 2. prosince svoji práci Evropská síť pro implementaci (European Implementation Network, EIN). Hlavním cílem nové neziskové organizace EIN je podpora naplňování rozsudků …

Na skok u sousedů

Zástupci osmi členských škol Ligy komunitních škol navštívili 1. a 2. 12. školy ve Vídni Nadace OSF v posledních letech uspořádala pro školy a školské úředníky dvě studijní cesty do …

P+P: Pedagogové a pediatři, spojte se!

Mezinárodní asociace Step by Step (Začít spolu) je společenství výzkumníků i praktikujících profesionálů v oblasti rané a včasné péče. Přes 300 se jich sešlo letos v říjnu na každoroční konferenci …

Inkluze je příležitost pro lepší život

Je tomu pár dnů, co uplynulo devět let od  vítězného rozsudku D. H. u  štrasburského soudu, u kterého se dovolávalo spravedlnosti a svého práva na kvalitní vzdělání 18 Romů z …

Když se fundraiseři a fundraiserky sjedou do Bratislavy

V polovině října tohoto roku se většina fundraiserů ze Slovenska, České republiky i okolních zemí již tradičně sjela na Central and Eastern Europe Fundraising Conference do Bratislavy. Každý rok pojí …

Proč potřebujeme data (nejen) o romských žácích

Diskuse o sběru citlivých dat ve školství, tedy dat o etnické příslušnosti nebo zdravotním postižení, je v České republice spojena výhradně se sledováním počtu romských žáků. Opakovaně se objevují otázky …

Prohlášení ze Salamanky

Jakákoliv diskuse o definici inkluzivního vzdělávání se neobejde bez odkazu na Prohlášení ze Salamanky z roku 1994. Prohlášení utvrzuje právo jedince na vzdělání, jak je zakotveno ve  Všeobecné deklaraci lidských …