Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

9.10.2018

Constituency Building: Síť příznivců, kteří nenechají neziskovky ve štychu

Podle loňské zprávy dárcovské iniciativy FICS (Funders’ Inititative for Civil Society) bylo po světě od roku 2012 navrženo nebo přijato více než 100 zákonů, jejichž cílem je omezit registraci, fungování nebo financování neziskových organizací. Síť příznivců kolem neziskovek však dokáže nevídané – vysvětlit ostatním podstatu smysluplné práce neziskovek i důvody, proč je podporovat. Je nejvyšší čas začít si budovat tenhle “fanklub” systematicky.

S tendencemi oslabit občanský sektor, nezřídka doprovázenými narážkami politiků a představitelů veřejné správy, se můžeme setkat i v České republice. Debaty jsou často spojeny s kontroverzními tématy, jako jsou migrace, ruský vliv, dezinformace nebo korupce, a bývají doprovázeny konkrétními hrozbami. Neziskové organizace se pak místo toho, aby plnily své poslání, věnují odvracení těchto hrozeb.

Organizace navíc mnohdy ani nemají potřebu, čas či schopnosti a kapacity vysvětlovat svému okolí, co dělají a proč. Napíšou grant, získají peníze a začnou pracovat s úzkou skupinou klientů, na kterou je projekt zaměřen. Důsledkem je, že veřejnost často nerozumí tomu, co neziskové organizace dělají, jak fungují, jak jsou financované. Mnoho lidí je přesvědčeno, že neziskové organizace jsou tu jen pro menšiny či jinak znevýhodněné, rozhodně však ne pro ně. Zpravidla také netuší, jak klíčovou roli plní v mnoha oblastech.

Situace pak zapříčiňuje pokles důvěry v neziskový sektor a zpochybňuje legitimitu jednotlivých organizací i celého systému. Pro organizace je těžké legitimitu budovat právě proto, že jsou odtržené od velké části společnosti. Nemají její podporu a nevědí, jak si ji získat. Jsou zranitelné a nemají dostatečné kapacity a někdy ani znalosti, jak mobilizovat veřejnost na svou podporu či podporu svého tématu.

Proto je čím dál důležitější, aby organizace začaly cílit na co nejširší skupinu kolem sebe. Ať už jsou to klienti, dobrovolníci, aktivisté, lidé, kteří jsou odborníci v daném tématu, nebo lidé ze sociálních sítí, ze správních rad a různých poradních skupin. To je také podstatou constituency building – cíleného budování a rozšiřování skupin vlastních podporovatelů. Lidí, kteří budou kolem neziskových organizací a kteří porozumí tomu, proč a jak pracují, co dělají, a pomohou to vysvětlovat dál. Lidí, se kterými budou neziskové organizace dlouhodobě a soustavně pracovat tak, aby od nich získaly nejen svou legitimitu, ale i podporu v případě, že na ně bude vyvíjen tlak. Hlavní roli zde hraje soustavná a transparentní komunikace – s klienty, dobrovolníky, veřejností.

I v Nadaci OSF chceme, aby se téma constituency building v českém neziskovém sektoru zabydlelo a stalo se klíčovým prvkem při přípravě strategií neziskových organizací. Zkraje zimy spatří světlo světa publikace, která neziskovým organizacím pomůže ujasnit si možnosti a způsoby práce s potenciálními podporovateli. Věříme, že bude pro všechny inspirací.

27.11.2018

Nejlepší aplikace nad otevřenými daty získaly ceny v 6. ročníku soutěže Společně otevíráme data

Nadace OSF vyhlásila 27. listopadu 2018 výherce letošního, šestého ročníku soutěže Společně otevíráme data. Ocenila v ní nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. I tento rok bylo smyslem soutěže podpořit …

Celý článek

15.11.2018

Občanský lobbing – konference a workshop

Srdečně vás zveme na akci Občanský lobbing – konference a workshop.  Kdy: 28.11. 2018 (registrujte se do 26.11.) Kde: Prague Startup Market  Naučte se, jak se pustit do systémových změn, ať …

Celý článek

23.10.2018

Vyhlašujeme 26. ročník výběrového řízení pro studenty a studentky středních škol

Chcete prožít příští školní rok jinak? Rádi byste se podívali, jak to chodí na středních školách v USA a Velké Británii? Pak máte jedinečnou šanci. Nadace OSF vyhlašuje 26. ročník výběrového …

Celý článek

3.10.2018

Nadace OSF hledá stážist(k)u

Pro naše projekty v oblasti digitalizace státní správy, ochrany občanské společnosti a nezávislých médií sháníme stážisty či stážistky, ochotné věnovat nám pár hodin týdně. V průběhu roku pořádáme řadu akcí, …

Celý článek