Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Lidé v OSF

Robert Basch
Robert Basch Výkonný ředitel robert.basch@osf.cz tel.+420 226 227 701

Robert se stal ředitelem Nadace Open Society Fund Praha v roce 2009, působí také jako předseda Rady Fondu Otakara Motejla a člen Rady Novinářské ceny. Zkušenosti v minulosti získával jako výkonný ředitel Nadace Vodafone, na Velvyslanectví USA v Praze, kde měl na starost spolupráci s neziskovými organizacemi, a v Mezinárodní organizaci pro migraci. V letech 1999 až 2005 působil ve společnosti Člověk v tísni a zúčastnil se několika mezinárodních misí v Bosně, Hercegovině a Ugandě. Vystudoval politickou a ekonomickou sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Zdenka Almerová
Zdenka Almerová Finanční ředitelka zdenka.almerova@osf.cz tel.+420 226 227 702
Zdenka pracuje v Nadaci OSF od roku 1993 a koordinovala zde řadu programů, například protikorupční program a grantový program pro mladé lidi, v rámci kterého iniciovala Letní školy pro mladé žurnalisty. V současné době je finanční ředitelkou a navíc s radostí spravuje stipendia pro středoškolské studenty, neboť věří, že podpora talentovaných mladých lidí je investicí do budoucnosti. Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze.
Míla Janišová
Míla Janišová Manažerka komunikace mila.janisova@osf.cz tel.+420 226 227 704
Po studiu francouzské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze několik let vyučovala francouzštinu, tlumočila a překládala. V letech 2012 až 2015 zastávala pozici mediální a eventové koordinátorky v mezinárodní humanitární a zdravotnické organizaci Lékaři bez hranic. V červenci 2015 absolvovala jako koordinátor komunikace misi v Iráku. Těší ji jakákoli forma práce s lidmi, teoreticky i prakticky se vyžívá v komunikaci a kromě práce v Nadaci OSF dál překládá z francouzštiny a píše eseje o frankofonní literatuře.
michael-adamec1
Michael Adamec Koordinátor komunikace a soutěže Novinářská cena michael.adamec@osf.cz tel.+420 226 227 707

Michael má na starosti koordinaci Novinářské ceny. Do nadace nastoupil od Lékařů bez hranic, kde měl na starosti fundraising, produkci a péči o dárce. Další pracovní zkušenosti čerpal například během administrování studijního programu Erasmus na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze nebo během práce pro filmovou produkční společnost. Michalovým velkým koníčkem je cestování – má projetou velkou část jihovýchodní Asie a také podnikl cestu na ledový Island. Je také fanouškem četby, divadla, filmů a seriálů. Vystudoval Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Lenka Marečková
Lenka Marečková Manažerka fundraisingu lenka.mareckova@osf.cz tel.+420 226 227 749, +420 776 826 022
Lenka vede fundraising a rozvíjí vztahy zejména s významnými dárci. Zkušenosti s fundraisingem nabrala v SOS dětských vesničkách, Nadaci Divoké husy a v projektu Pomozte dětem v Nadaci rozvoje občanské společnosti. Vystudovala sociální práci, občanskou společnost a filmovou vědu. Film je Lenky velký koníček, externě spolupracuje také na queer filmovém festivalu Mezipatra. No a když není v práci nebo nekouká na filmy, tak si ráda zavaří. Dobré jídlo a pití je ostatně poznávací znamení celého fundraisingového týmu.
p1020535_ii_final
Lucie Zubková Koordinátorka fundraisingových aktivit lucie.zubkova@osf.cz tel.+420 226 227 704 | m: +420 603 146 753

Lucie nastoupila do Nadace začátkem roku 2017. S prací v nadacích měla předchozí zkušenosti, dříve působila v Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a v Nadaci na ochranu zvířat na pozici koordinátorky projektů. Z tohoto zaměstnání si „odnesla“ pejsku, se kterou tráví volné chvíle v lesích okolo Prahy. Má ráda filmy (severské, britské, americké indie) a quality TV, čímž zapadá mezi ostatní nadační fundraisery. Vystudovala Žurnalistiku a Kulturální studia na FF UP v Olomouci, během studia se začala podílet na chodu časopisu o filmu a nových médiích 25fps.

Michal Tošovský
Michal Tošovský Koordinátor Fondu Otakara Motejla michal.tosovsky@motejl.cz tel.+420 226 227 703

Michal se ve Fondu Otakara Motejla věnuje prosazování otevřených dat ve veřejné správě a propagaci jejich opětovného využití. Dříve pracoval v Otevřené společnosti, o.p.s., kde mimo jiné vyvinul oceňovaný web www.mapakriminality.cz. Zkušenosti sbíral také jako stipendista Fulbrightovy komise ve washingtonském think-tanku Police Foundation. Vystudoval sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK.

Lenka Kováčová
Lenka Kováčová Koordinátorka Fondu Otakara Motejla lenka.kovacova@osf.cz tel.+420 226 227 705

Lenka působí ve Fondu Otakara Motejla jako koordinátorka projektu Otevřená data, kde má na starosti kompletní zajištění akcí pořádaných na podporu otevřených dat. V minulosti pracovala jako eventová a projektová koordinátorka na Kariérním centru MU, kde se věnovala přípravě a organizaci pracovních veletrhů a kariérně zaměřených konferencí. Profesní a osobní zkušenosti sbírala taky v pozici analytičky v rámci projektu Demagog.CZ, ale i jako stážistka v České rozvojové agentuře, Multikulturním centru v Praze anebo na Zastoupení Středočeského kraje při EU. Vystudovala Evropská studia na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně, kde nyní pokračuje jako doktorandka se zaměřením na vnější činnost Evropské unie.

radka-pudilova1
Radka Pudilová Projektová koordinátorka radka.pudilova@osf.cz tel.+420 226 227 705

Radka vystudovala veřejnou správu se zaměřením na globální média a komunikaci na Central European University v Budapešti a Blízkovýchodní studia na SciencesPo Paris. Do nadace přichází z České rozvojové agentury, kde se věnovala rozvojovým projektům na západním Balkáně. Pracovala také pro think tanky věnující se rozvoji občanské společnosti v oblastech globálního Jihu a efektivnosti rozvojové pomoci. Mimo jiné je Radka členem Middle East and North Africa Committee v rámci European Youth Press a přednáší na téma Islámu. Má ráda filmy, Blízký Východ a nové technologie.

Lucie_Pleskova
Lucie Plešková Manažerka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí lucie.pleskova@osf.cz tel.+420 226 227 709

Lucie působí v Nadaci OSF od prosince 2015 jako manažerka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí. Vystudovala psychologii, dlouhodobě se věnuje práci s dětmi a jejich rodinami. Jako psycholožka působila v Dětském centru při Fakultní Thomayerově nemocnici a ve Speciálně pedagogickém centru při mateřské škole se speciální péčí, kde získala zkušenosti s prací s dětmi s různými druhy znevýhodnění a se specifickými vzdělávacími potřebami. Souběžně působila devět let v neziskovém sektoru jako projektová manažerka Sítě mateřských center.

Karin Marques
Karin Marques Specialistka na inkluzivní vzdělávání karin.marques@osf.cz tel.+420 226 227 728

Karin se v Nadaci OSF věnuje vzdělávání, především pomáhá krajským úřadům integrovat děti se specifickými potřebami do běžných tříd. Je členkou poradního týmu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, členkou pracovní skupiny pro naplňování Memoranda mezi ministrem pro lidská práva a Ústředním školním inspektorem v oblasti rovných příležitostí a členkou poradní skupiny Rady vlády pro romské záležitosti. Dříve působila jako učitelka a ředitelka na Lauderových školách a vedla obecně prospěšnou společnost Nová škola podporující vzdělávání romských dětí. Založila komunitní centrum Klub K2, které poskytuje kvalifikační kurzy péče o děti.

vystrizek
Marie Palečková Koordinátorka projektu Vzdělávání dětí a mladých lidí marie.paleckova@osf.cz tel.+420 226 227 708

Marie působí v Nadaci OSF jako koordinátorka projektu Vzdělávání dětí a mladých lidí, kde se zaměřuje na oblast předškolního vzdělávání a včasné péče. Předtím, než se v březnu 2017 stala součástí nadačního týmu, pracovala v organizaci Tosara, kde působila několik let jako lektorka předškolního klubu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, a dále jako koordinátorka projektu doučování a konzultantka v rodinách. Ve svém volném čase se věnuje aktivitám v organizaci Ramus, kde má zároveň na starosti koordinaci dobrovolníků.

Štěpán Drahokoupil
Štěpán Vidím Drahokoupil Advokační pracovník programu Vzdělávání dětí a mladých lidí stepan.drahokoupil@osf.cz tel.+420 226 227 709

Štěpán pracuje v programu Vzdělávání dětí a mladých lidí, kde má na starosti advokační aktivity. V letech 2007 až 2014 pracoval jako asistent senátora. Dlouhodobě se věnuje tématu lidských práv. V české pobočce Amnesty International byl členem správní rady (2012 - 2016) a dříve se v ní angažoval jako koordinátor aktivistické skupiny, lektor lidských práv nebo stážista. S kolegy a kolegyněmi z Univerzity Karlovy a dalších pražských vysokých škol založil v roce 2013 Studentský Majáles. Vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na FF UK dnes pokračuje jako doktorand na Ústavu politologie. Jeho odborným zájmem je komparativní politologie.

dsc_0568
Eva Železná Asistentka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí. eva.zelezna@osf.cz

Eva Železná vystudovala bakaláře na katedře sociologie ZČU v Plzni a nyní pokračuje v magisterském studiu sociologie na FF UK. V nadaci působí jako asistentka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí.

Barbora Hořavová
Barbora Hořavová Manažerka programu Dejme (že)nám šanci barbora.horavova@osf.cz tel.+420 226 227 736
Barbora nastoupila do Nadace OSF v dubnu 2013 a vede zde program Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Od roku 2000 pracovala v Multikulturním centru Praha, nejdříve jako koordinátorka vzdělávacích projektů. V letech 2004 – 2013 zde působila na pozici výkonné, později finanční ředitelky a koordinovala vzdělávací program Diversity Management. Vystudovala politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Marie_Hermanova_poz
Marie Heřmanová Projektová koordinátorka marie.hermanova@osf.cz tel.+420 226 227 749

Marie Heřmanová vystudovala sociální antropologii na Karlově univerzitě a ve svém výzkumu se zaměřuje na tématiku migrace, médií a antropologie města. Pracovala na různých PR a mediálních pozicích v oblasti kultury a neziskové sféry, před příchodem do nadace se věnovala mediální práci v oblasti migrace ve společnosti Člověk v tísni. Ráda píše téměř o čemkoliv, baví jí nejen ta tradiční, ale i nová média. Ve volném čase se momentálně věnuje hlavně koordinaci dobrovolníků, kteří pomáhají uprchlíkům na Balkáně.

Markéta Kráčalíková
Markéta Kráčalíková Koordinátorka Nadačního fondu Hyundai marketa.kracalikova@osf.cz tel.+420 226 227 708

Markéta spravuje Nadační fond Hyundai. Dříve pracovala ve společnosti Top Vision, kde působila jako koordinátorka manažerských tréninků a konferencí, dlouhodobě spolupracovala na mezinárodních dobrovolnických projektech s organizací INEX-SDA a za studií absolvovala stáž ve společnosti Člověk v tísni. Vystudovala obor veřejná správa a regionální rozvoj na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Petr Svatoš
Petr Svatoš Manažer IT petr.svatos@osf.cz tel.+420 226 227 733
Petr Svatoš nastoupil po studiích elektrotechniky v roce 2001 do internetového vzdělávacího centra Otevřené společnosti o.p.s., kde koordinoval projekt Posílení kapacity vzdělávání neziskových organizací. Zároveň začal poskytovat technickou podporu pro Nadaci OSF. V současné době působí na pozici IT manažera v Nadaci OSF, pracuje nadále pro Otevřenou společnost a studuje obor Informatika a systémové inženýrství na ČZU.
Lenka Táborská
Lenka Táborská Vedoucí kanceláře lenka.taborska@osf.cz tel.+420 222 540 979
Lenka Táborská pracuje v Nadaci OSF od ledna 2013 a má na starosti administrativu, pomocné účetní operace a vše, co souvisí s chodem kanceláře. V letech 2008-2012 pracovala jako obchodní a účetní asistentka ve firmě CMI s.r.o a v letech 1998-2002 působila jako asistentka děkana Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE Praha. Vystudovala Střední ekonomickou školu v Praze.
Zuzana Vránová
Zuzana Vránová Účetní zuzana.vranova@osf.cz tel.+420 226 227 732
Zuzana Vránová pracuje v Nadaci OSF jako účetní od července 1997. Je členkou komory certifikovaných účetních.

Správní rada

Marek Antoš
Filip Hrubý
Filip Hrubý Předseda správní rady
Filip Hrubý je zodpovědný za korporátní komunikaci a společenskou odpovědnost Vodafone Česká republika, podílel se na založení Nadace Vodafone ČR a je místopředsedou její správní rady. V oblasti médií a komunikace působí na různých pozicích od roku 1998, nejdříve v České televizi, společnosti Člověk v tísni, agentuře Key production a několika internetových médiích. Vystudoval sociologii a kulturologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.
Petr_Bouchal-400
Petr Bouchal
Daniela Drtinová
Daniela Drtinová
Daniela Drtinová ukončila na konci března 2014 své dlouholeté působení ve veřejnoprávní České televizi a s bývalými kolegy z ČT nyní rozvíjí internetový videokanál DVTV pod mediálním domem Economia. Novinářskou dráhu odstartovala jako parlamentní zpravodajka tiskové agentury Arteria. Do České televize nastoupila v roce 1993 a postupně zde moderovala pořady Debata, “21”, Události, komentáře a Interview Daniely Drtinové. Je nositelkou novinářské ceny K. H. Borovského a za pořad Události, komentáře obdržel její tým televizní cenu Elsa. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Marie Němcová
Marie Němcová má více než 20-ti leté zkušenosti v oblasti médií a mezinárodního rozvoje. Vystudovala magisterskou ekonomii a management na České zemědělské univerzitě. Od roku 1987 do roku 1994 zároveň pracovala na České zemědělské univerzitě, koordinovala mezinárodní rozvojové projekty pro USAID, pro Nizozemské ministerstvo zahraničních věcí a Evropskou unii. V letech 1994 – 1998 působila jako programová ředitelka v Nadaci Open Society Fund Praha. V současné době pracuje jako Chief Operating Officer v Media Development Investment Fund v Praze.

Dozorčí rada

Martina Šlesingerová

 

Roman Karaš

 

Daniel Kunc