Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Kontakt

Nadace Open Society Fund Praha
Kontaktní adresa: Hradecká 92/18, 130 00, Praha 3
Fakturační adresa: Prokopova 197/9, 130 00, Praha 3
Telefon: +420 222 540 979
Kontaktní email: osf@osf.cz
webmaster@osf.cz

 

ID datové schránky: bk4wkfw

číslo účtu: 100 103 8814 / 5500 Raiffeisenbank
IČ: 476 11 804
DIČ: CZ 476 11 804
Organizace je zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 170.

Náš tým

Robert Basch
Robert Basch Výkonný ředitel robert.basch@osf.cz tel.+420 226 227 701

Robert se stal ředitelem Nadace Open Society Fund Praha v roce 2009, působí také jako předseda Rady Fondu Otakara Motejla a člen Rady Novinářské ceny. Zkušenosti v minulosti získával jako výkonný ředitel Nadace Vodafone, na Velvyslanectví USA v Praze, kde měl na starost spolupráci s neziskovými organizacemi, a v Mezinárodní organizaci pro migraci. V letech 1999 až 2005 působil ve společnosti Člověk v tísni a zúčastnil se několika mezinárodních misí v Bosně, Hercegovině a Ugandě. Vystudoval politickou a ekonomickou sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Zdenka Almerová
Zdenka Almerová Finanční ředitelka zdenka.almerova@osf.cz tel.+420 226 227 702
Zdenka pracuje v Nadaci OSF od roku 1993 a koordinovala zde řadu programů, například protikorupční program a grantový program pro mladé lidi, v rámci kterého iniciovala Letní školy pro mladé žurnalisty. V současné době je finanční ředitelkou a navíc s radostí spravuje stipendia pro středoškolské studenty, neboť věří, že podpora talentovaných mladých lidí je investicí do budoucnosti. Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze.
michael-adamec1
Michael Adamec Koordinátor komunikace a soutěže Novinářská cena michael.adamec@osf.cz tel.+420 226 227 707

Michael má na starosti koordinaci Novinářské ceny. Do nadace nastoupil od Lékařů bez hranic, kde měl na starosti fundraising, produkci a péči o dárce. Další pracovní zkušenosti čerpal například během administrování studijního programu Erasmus na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze nebo během práce pro filmovou produkční společnost. Michalovým velkým koníčkem je cestování – má projetou velkou část jihovýchodní Asie a také podnikl cestu na ledový Island. Je také fanouškem četby, divadla, filmů a seriálů. Vystudoval Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Lenka Marečková
Lenka Marečková Manažerka fundraisingu lenka.mareckova@osf.cz tel.+420 226 227 749, +420 776 826 022
Lenka vede fundraising a rozvíjí vztahy zejména s významnými dárci. Zkušenosti s fundraisingem nabrala v SOS dětských vesničkách, Nadaci Divoké husy a v projektu Pomozte dětem v Nadaci rozvoje občanské společnosti. Vystudovala sociální práci, občanskou společnost a filmovou vědu. Film je Lenky velký koníček, externě spolupracuje také na queer filmovém festivalu Mezipatra. No a když není v práci nebo nekouká na filmy, tak si ráda zavaří. Dobré jídlo a pití je ostatně poznávací znamení celého fundraisingového týmu.
p1020535_ii_final
Lucie Zubková Koordinátorka fundraisingových aktivit lucie.zubkova@osf.cz tel.+420 226 227 704 | m: +420 603 146 753

Lucie nastoupila do Nadace začátkem roku 2017. S prací v nadacích měla předchozí zkušenosti, dříve působila v Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a v Nadaci na ochranu zvířat na pozici koordinátorky projektů. Z tohoto zaměstnání si „odnesla“ pejsku, se kterou tráví volné chvíle v lesích okolo Prahy. Má ráda filmy (severské, britské, americké indie) a quality TV, čímž zapadá mezi ostatní nadační fundraisery. Vystudovala Žurnalistiku a Kulturální studia na FF UP v Olomouci, během studia se začala podílet na chodu časopisu o filmu a nových médiích 25fps.

l-splichalova-piart-tisophoto-2819_copybw
Lucie Šplíchalová Kontaktní osoba pro média lucie.splichalova@piart.cz tel.+420 604 150 078

PR manažerka se zkušenostmi z neziskového sektoru i byznysové komunikace,
vystudovala FHS a FSV - Mediální studia na UK. V oblasti komunikace se pohybuje od roku 2008.

????????????????????????????????????
Markéta Wittichová Koordinátorka online komunikace / Koordinátorka publicity programu Dejme (že)nám šanci marketa.wittichova@osf.cz

Markéta se od ledna 2017 v nadaci věnuje online komunikaci a PR a koordinuje komunikaci programu Dejme (že)nám šanci. Vystudovala Conflict Studies and Human Rights na Utrecht University (Master of Arts) a do nadace přišla z Ústavu mezinárodních vztahů, kde doposud působí jako externí výzkumnice v oblasti bezpečnosti malých států. 

Michal Tošovský
Michal Tošovský Koordinátor Fondu Otakara Motejla michal.tosovsky@motejl.cz tel.+420 226 227 703

Michal se ve Fondu Otakara Motejla věnuje prosazování otevřených dat ve veřejné správě a propagaci jejich opětovného využití. Dříve pracoval v Otevřené společnosti, o.p.s., kde mimo jiné vyvinul oceňovaný web www.mapakriminality.cz. Zkušenosti sbíral také jako stipendista Fulbrightovy komise ve washingtonském think-tanku Police Foundation. Vystudoval sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK.

Lenka Kováčová
Lenka Kováčová Koordinátorka Fondu Otakara Motejla lenka.kovacova@osf.cz tel.+420 226 227 705

Lenka působí ve Fondu Otakara Motejla jako koordinátorka projektu Otevřená data, kde má na starosti kompletní zajištění akcí pořádaných na podporu otevřených dat. V minulosti pracovala jako eventová a projektová koordinátorka na Kariérním centru MU, kde se věnovala přípravě a organizaci pracovních veletrhů a kariérně zaměřených konferencí. Profesní a osobní zkušenosti sbírala taky v pozici analytičky v rámci projektu Demagog.CZ, ale i jako stážistka v České rozvojové agentuře, Multikulturním centru v Praze anebo na Zastoupení Středočeského kraje při EU. Vystudovala Evropská studia na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně, kde nyní pokračuje jako doktorandka se zaměřením na vnější činnost Evropské unie.

radka-pudilova1
Radka Pudilová Projektová koordinátorka radka.pudilova@osf.cz tel.+420 226 227 705

Radka vystudovala veřejnou správu se zaměřením na globální média a komunikaci na Central European University v Budapešti a Blízkovýchodní studia na SciencesPo Paris. Do nadace přichází z České rozvojové agentury, kde se věnovala rozvojovým projektům na západním Balkáně. Pracovala také pro think tanky věnující se rozvoji občanské společnosti v oblastech globálního Jihu a efektivnosti rozvojové pomoci. Má ráda filmy, Blízký Východ a nové technologie.

Lucie_Pleskova
Lucie Plešková Manažerka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí lucie.pleskova@osf.cz tel.+420 226 227 709

Lucie působí v Nadaci OSF od prosince 2015 jako manažerka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí. Vystudovala psychologii, dlouhodobě se věnuje práci s dětmi a jejich rodinami. Jako psycholožka působila v Dětském centru při Fakultní Thomayerově nemocnici a ve Speciálně pedagogickém centru při mateřské škole se speciální péčí, kde získala zkušenosti s prací s dětmi s různými druhy znevýhodnění a se specifickými vzdělávacími potřebami. Souběžně působila devět let v neziskovém sektoru jako projektová manažerka Sítě mateřských center.

monika_hroch
Monika Hrochová Koordinátorka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí monika.hrochova@osf.cz tel.+ 420 226 227 728

Monika pracuje v Nadaci jako koordinátorka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí od září 2017. Několik let působila v organizace META o.p.s., která se věnuje podpoře migrantů v oblasti vzdělávání a pomáhá pedagogům při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Pracovala také v organizaci GLE o.p.s., kde vedla projekty zaměřené na pomoc v začátcích podnikání pro cizince i rodiče na mateřské/ rodičovské dovolené. V neziskových organizacích sbírala zkušenosti na pozicích projektové a programové koordinátorky, koordinátorky dobrovolníků, jako i lektorky vzdělávacích programů na téma migrace a kulturních odlišností na školách. Vystudovala na Katedře studií občanské společnosti, Fakulty humanitních studií UK.

vystrizek
Marie Palečková Koordinátorka projektu Vzdělávání dětí a mladých lidí marie.paleckova@osf.cz tel.+420 226 227 708

Marie působí v Nadaci OSF jako koordinátorka projektu Vzdělávání dětí a mladých lidí, kde se zaměřuje na oblast předškolního vzdělávání a včasné péče. Předtím, než se v březnu 2017 stala součástí nadačního týmu, pracovala v organizaci Tosara, kde působila několik let jako lektorka předškolního klubu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, a dále jako koordinátorka projektu doučování a konzultantka v rodinách. Ve svém volném čase se věnuje aktivitám v organizaci Ramus, kde má zároveň na starosti koordinaci dobrovolníků.

Štěpán Drahokoupil
Štěpán Vidím Drahokoupil Advokační pracovník programu Vzdělávání dětí a mladých lidí stepan.drahokoupil@osf.cz tel.+420 226 227 709

Štěpán pracuje v programu Vzdělávání dětí a mladých lidí, kde má na starosti advokační aktivity. V letech 2007 až 2014 pracoval jako asistent senátora. Dlouhodobě se věnuje tématu lidských práv. V české pobočce Amnesty International byl členem správní rady (2012 - 2016) a dříve se v ní angažoval jako koordinátor aktivistické skupiny, lektor lidských práv nebo stážista. S kolegy a kolegyněmi z Univerzity Karlovy a dalších pražských vysokých škol založil v roce 2013 Studentský Majáles. Vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na FF UK dnes pokračuje jako doktorand na Ústavu politologie. Jeho odborným zájmem je komparativní politologie.

dsc_0568
Eva Železná Asistentka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí. eva.zelezna@osf.cz

Eva Železná vystudovala bakaláře na katedře sociologie ZČU v Plzni a nyní pokračuje v magisterském studiu sociologie na FF UK. V nadaci působí jako asistentka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí.

Barbora Hořavová
Barbora Hořavová Manažerka programu Dejme (že)nám šanci barbora.horavova@osf.cz tel.+420 226 227 736
Barbora nastoupila do Nadace OSF v dubnu 2013 a vede zde program Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Od roku 2000 pracovala v Multikulturním centru Praha, nejdříve jako koordinátorka vzdělávacích projektů. V letech 2004 – 2013 zde působila na pozici výkonné, později finanční ředitelky a koordinovala vzdělávací program Diversity Management. Vystudovala politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Marie_Hermanova_poz
Marie Heřmanová Projektová koordinátorka marie.hermanova@osf.cz tel.+420 226 227 749

Marie Heřmanová vystudovala sociální antropologii na Karlově univerzitě a ve svém výzkumu se zaměřuje na tématiku migrace, médií a antropologie města. Pracovala na různých PR a mediálních pozicích v oblasti kultury a neziskové sféry, před příchodem do nadace se věnovala mediální práci v oblasti migrace ve společnosti Člověk v tísni. Ráda píše téměř o čemkoliv, baví jí nejen ta tradiční, ale i nová média. Ve volném čase se momentálně věnuje hlavně koordinaci dobrovolníků, kteří pomáhají uprchlíkům na Balkáně.

Markéta Kráčalíková
Markéta Kráčalíková Koordinátorka Nadačního fondu Hyundai marketa.kracalikova@osf.cz tel.+420 226 227 708

Markéta spravuje Nadační fond Hyundai. Dříve pracovala ve společnosti Top Vision, kde působila jako koordinátorka manažerských tréninků a konferencí, dlouhodobě spolupracovala na mezinárodních dobrovolnických projektech s organizací INEX-SDA a za studií absolvovala stáž ve společnosti Člověk v tísni. Vystudovala obor veřejná správa a regionální rozvoj na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Petr Svatoš
Petr Svatoš Manažer IT petr.svatos@osf.cz tel.+420 226 227 733
Petr Svatoš nastoupil po studiích elektrotechniky v roce 2001 do internetového vzdělávacího centra Otevřené společnosti o.p.s., kde koordinoval projekt Posílení kapacity vzdělávání neziskových organizací. Zároveň začal poskytovat technickou podporu pro Nadaci OSF. V současné době působí na pozici IT manažera v Nadaci OSF, pracuje nadále pro Otevřenou společnost a studuje obor Informatika a systémové inženýrství na ČZU.
Lenka Táborská
Lenka Táborská Vedoucí kanceláře lenka.taborska@osf.cz tel.+420 222 540 979
Lenka Táborská pracuje v Nadaci OSF od ledna 2013 a má na starosti administrativu, pomocné účetní operace a vše, co souvisí s chodem kanceláře. V letech 2008-2012 pracovala jako obchodní a účetní asistentka ve firmě CMI s.r.o a v letech 1998-2002 působila jako asistentka děkana Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE Praha. Vystudovala Střední ekonomickou školu v Praze.
Zuzana Vránová
Zuzana Vránová Účetní zuzana.vranova@osf.cz tel.+420 226 227 732
Zuzana Vránová pracuje v Nadaci OSF jako účetní od července 1997. Je členkou komory certifikovaných účetních.

Správní rada

Filip Hrubý
Filip Hrubý Předseda správní rady
Filip Hrubý je zodpovědný za korporátní komunikaci a společenskou odpovědnost Vodafone Česká republika, podílel se na založení Nadace Vodafone ČR a je místopředsedou její správní rady. V oblasti médií a komunikace působí na různých pozicích od roku 1998, nejdříve v České televizi, společnosti Člověk v tísni, agentuře Key production a několika internetových médiích. Vystudoval sociologii a kulturologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.
marek_antos
Marek Antoš

Marek Antoš patří k průkopníkům českého Internetu, v roce 1998 založil a dosud vede společnost Internet Info, která je vydavatelem řady odborných serverů, mezi něž patří například Lupa.cz, Měšec.cz či Slunečnice.cz. Řadu let také působí ve sdružení CZ.NIC, které je správcem české národní domény .cz. Vedle těchto aktivit současně vyučuje na Právnické fakultě UK, kde se věnuje především ústavnímu právu. Vedle Právnické fakulty vystudoval také politologii na Fakultě sociálních věd UK a srovnávací ústavní právo na Středoevropské univerzitě v Budapešti.

Petr_Bouchal-400
Petr Bouchal
Daniela Drtinová
Daniela Drtinová
Daniela Drtinová ukončila na konci března 2014 své dlouholeté působení ve veřejnoprávní České televizi a s bývalými kolegy z ČT nyní rozvíjí internetový videokanál DVTV pod mediálním domem Economia. Novinářskou dráhu odstartovala jako parlamentní zpravodajka tiskové agentury Arteria. Do České televize nastoupila v roce 1993 a postupně zde moderovala pořady Debata, “21”, Události, komentáře a Interview Daniely Drtinové. Je nositelkou novinářské ceny K. H. Borovského a za pořad Události, komentáře obdržel její tým televizní cenu Elsa. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Marie Němcová
Marie Němcová má více než 20-ti leté zkušenosti v oblasti médií a mezinárodního rozvoje. Vystudovala magisterskou ekonomii a management na České zemědělské univerzitě. Od roku 1987 do roku 1994 zároveň pracovala na České zemědělské univerzitě, koordinovala mezinárodní rozvojové projekty pro USAID, pro Nizozemské ministerstvo zahraničních věcí a Evropskou unii. V letech 1994 – 1998 působila jako programová ředitelka v Nadaci Open Society Fund Praha. V současné době pracuje jako Chief Operating Officer v Media Development Investment Fund v Praze.

Dozorčí rada

Martina Šlesingerová

 

Roman Karaš

 

Daniel Kunc