Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Vlastní dárcovský fond

Dárcovské fondy představují efektivní nástroj pro jednotlivce i firemní dárce, kteří se rozhodli většími částkami dlouhodobě a strategicky podporovat konkrétní oblast či téma. Tento fond je zřízen při nadaci a prostředky do něj vložené jsou evidovány odděleně od jiných prostředků nadace.

Výhody zřízení dárcovského fondu

Nadace nabízí své konzultace pro stanovení dárcovské strategie a současně dává dárci možnost:

 • vybrat název fondu, který může nést jeho jméno nebo název firmy
 • zvolit si vlastní téma, které chce podporovat (v souladu s posláním nadace)
 • stanovit, koho chce podporovat
 • určit dobu trvání fondu (permanetní x průtokový) a podmínky fungování
 • rozhodnout, zda do fondu mohou přispívat další subjekty
 • zvolit si vhodný typ fondu a míru zapojení do jeho činnosti

Jaké služby Vám můžeme nabídnout

Nadace OSF Praha je spolehlivým partnerem, zkušeným správcem dárcovských fondů a administrátorem grantů. Od roku 2002 jsme prostřednictvím firemních dárcovských fondů rozdělili téměř 15 milionů korun a spravovali dárcovské programy partnerů jako Accenture, Český Telecom a Nadace České spořitelny. Našim partnerům nabízíme:

 • poradenství a konzultace o trhu neziskového sektoru a jeho potřebách
 • vyhlášení grantového kola pro příjemce podpory
 • vyhodnocení žádostí prostřednictvím nezávislých hodnotících komisí
 • kontrola a vyhodnocení podpořených projektů
 • předání zprávy o realizaci podpořených projektů a dopadech použitých prostředků fondu pro dárce

V současné době Nadace OSF přerozděluje prostředky Nadačního fondu Hyundai, který podporuje komunitní projekty v Moravskoslezském kraji. Jedná se o uzavřený fond, do něhož přispívá pouze společnost Hyundai a její zástupci jsou přímo zapojeni do výběru projektů.

Zvažujete založení vlastního fondu?
Rádi se s Vámi sejdeme osobně a poradíme jaké jsou možnosti.
Kontaktujte nás!

Kontakt:
Lenka Marečková
manažerka fundraisingu
tel: 776 826 022
e-mail: lenka.mareckova@osf.cz