Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

26.6.2017

Představujeme projekty podpořené Nadačním Fondem Hyundai

Blahopřejeme těm, jejichž projekt byl podpořen. Ostatním přejeme hodně štěstí v příštím roce. 

Podpořené projekty otevřeného grantového kola 2017: 

1. Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku
Název projektu: Oživíme Faunapark a zachráníme klubovnu
Podpořeno částkou 250 000 Kč

Prostor zanedbaného prostoru bývalého zooparku ve Frýdku-Místku spolu s klubovnou v havarijním stavu dostane nový život a nové využití. Budou se zde organizovat ekologické, kulturní a společenské aktivity, rozvíjet komunitní život mezi lidmi všech generací a zájmů.

2. Knihovna Vrchy – spolek vzájemného soužití
Název projektu: Vrchy poznávají řemesla
Podpořeno částkou 10 000 Kč

Knihovna bude pořádat workshopy a tvůrčí dílny, ve kterých přiblíží návštěvníkům známá i neznámá řemesla. Knihovna počítá se zapojením široké veřejnosti, místních spolků a obce do příprav aktivit.

3. Místní skupina Polského kulturně – osvětového svazu v Třinci – Osůvkách
Název projektu: OK WC Osůvka + dětské ekodílny
Podpořeno částkou 59 800 Kč

V rámci projektu místní skupina spolu s dobrovolníky opraví WC ve své klubovně, zatraktivní okolí klubovny a bude pořádat volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiny.

4. Bunkr, o.p.s.
Název projektu: Sousedské snídaně
Podpořeno částkou 29 500 Kč

Během projektu zorganizuje společnost Bunkr několik sousedských snídaní na veřejném prostranství. U stolu se tak mohou potkat lidé známí i cizí, pobavit se o dění ve městě, o věcech důležitých či zcela všedních. Sousedské snídaně jsou příležitostí k oživení nebo novému budování sousedské pospolitosti.

5. ČSOP SALAMANDR
Název projektu: Záchrana mokřadů v Beskydech
Podpořeno částkou 150 000 Kč

Mokřady patří mezi nejohroženější ekosystémy na světě. Během projektu budou ochránci přírody vyhledávat mokřady nebo podmáčené louky a na několika nejcennějších provádět jednorázové zásahy, s cílem odvrátit jejich zánik. Vyhledávání a výběr mokřadů bude směřováno do severní části CHKO Beskydy – povodí řeky Morávky a Ostravice.

6. Rosteme s dětmi, z. s.
Název projektu: Mezigenerační tvořivé dílny
Podpořeno částkou 23 000 Kč

Spolek Rosteme s dětmi ve spolupráci s obecní knihovnou v Raškovicích bude pořádat každý měsíc kreativní tematické dílny pro prarodiče, rodiče a děti a tím podporovat mezigeneračního propojování.

7. PROFICIO, z.s.
Název projektu: PROFICIO profesionálně
Podpořeno částkou 180 000 Kč

PROFICIO potřebuje stabilizovat organizaci v oblasti strategického řízení a řízení financí. Budou se rozvíjet v získávání prostředků z různých zdrojů, vytvoří koncepci dobrovolnictví, zapojí místní komunitu do aktivit a fungování organizace.

8. Charita Frýdek – Místek
Název projektu: Rozvoj Fundraisingu v Charitě Frýdek-Místek
Podpořeno částkou 100 000 Kč

Charita Frýdek-Místek pociťuje nedostatečnou kapacitu využívat příležitosti pro rozvoj organizace, věnovat se fundraisingu a práci s dárci. Projektem tak získá zdrojek na zaměstnání fundraisera, který nastaví fundraisingovou strategii a systematickou práci s dárci a partnery.

9. Občanské sdružení KLOKOČOV z.s.
Název projektu: Dostavba technického zázemí Občanského sdružení
Podpořeno částkou 60 000 Kč

Sdružení Klokočov se snaží o podněcování a rozvoj společenského a komunitního života v části města Příbor. Podpora směřuje na dostavbu technického zázemí svého sdružení, které bude využíváno nejen členy, ale i veřejností při různých společných aktivitách.

10. Obec Bukovec
Název projektu: Kořeny života
Podpořeno částkou 69 000 Kč

Rodiče nově narozených občánků obce Bukovec vysází svým potomkům strom jako symbol nového příběhu, jako symbol propojení kořenů se svou rodnou obcí. Obec bude pořádat workshopy a semináře ke správné péči o stromy, kterých se budou rodiče a dašlí zájemci účastnit a tím také navazovat vztahy mezi sebou.

11. TICHÁNEK z.s.
Název projektu: Výstavba naučné stezky v obci Tichá „Poznej a chraň přírodu kolem sebe“
Podpořeno částkou 100 000 Kč

Na území obce Tichá jsou evidovány chráněné druhy živočichů a rostlin, na které chce spolek upozornit vybudování naučné stezky. Stezka bude mít 6 zastavení v podobě interaktivních tabulí s QR kódy. Děti a mládež tak budou poznávat přírodu nejen přirozeně, ale i formou her, kvízů, pohybových prvků, hmatových či zvukových vjemů a zážitků.

12. Čisté nebe o.p.s.
Název projektu: Obnovitelně = chytře na kotlíkové dotace
Podpořeno částkou 180 044 Kč

Čisté nebe vytvoří doporučení, jak upravit a lépe provázat dotační programy, které podporují změnu způsobu vytápění domácností z uhlí na dostupné obnovitelné zdroje. Obce a kraje hrají velkou roli v informování domácností a změně praxe vytápění, proto se i Čisté nebe zaměří na práci s obcemi v Moravskoslezském kraji.

30.5.2017

Bez politiky bych nevěděla, kdo jsem

Přinášíme Vám rozhovor od Miloty Sidorové s Helene Henriksen Knudsen, zastupitelkou města Kristiansand pro městské plánování, členkou Konzervativní strany v Norsku.  Foto: Helene Henriksen Knudsen, zastupitelka města Kristiansand pro městské plánování, členka …

Celý článek

29.5.2017

Jak zapojit rodiče z vyloučených lokalit do spolupráce se školou

„Aby žáci měli šanci na trvalý úspěch ve studiu, je nezbytné zapojit do dění ve školách i jejich rodiče,“ říká Monique Fletcher, která popisuje svoje zkušenosti z vytváření komunitní školy …

Celý článek

23.5.2017

Týden s Monique Fletcher

Děkujeme všem, kteří se minulý týden zúčastnili přednášek a seminářů s americkou expertkou na inkluzivní vzdělávání Monique Fletcher.  S Monique jsme se potkali v Praze, Ostravě i Brně a odnesli …

Celý článek

12.5.2017

IDEAHACK aneb Pomozte nám vymyslet, co všechno by se s open daty dalo v Brně dělat

Přijďte na zahřívací akci k opendatovému hackathonu BrnoHacks a zapojte se s námi do brainstormingu o tom, jak ze spojení Brna a otevřených dat využít co nejvíc! Plánujete se zúčastnit …

Celý článek