Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Soukromý: Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v Ostravě

Rok vydání: 2018
Programová oblast: Vzdělání dětí a mladých lidí

Zpráva vyhodnocuje přínos projektů rovného přístupu k předškolnímu vzdělávání, financovaných Nadací OSF, ve dvou modelových inkluzivních MŠ (na 4 pobočkách) v Ostravě: projektů Za vzděláním společně v MŠ Bohumínská (10/2016 – 10/2017) a Pojďte mezi nás v MŠ
Špálova (4/2016 – 6/2017).

Zpráva bude zpřístupněna do konce roku 2018.