Aktuality

Advokační fórum v roce 2021 poskytlo 612 hodin konzultací 47 organizacím, uspořádalo 20 vzdělávacích akcí, vydalo 1 studii a vytvořilo 1 vzdělávací modul

Advokační fórum Nadace OSF je unikátní projekt, založený ve spolupráci s Ashokou ČR, který pomáhá nevládním organizacím prosazovat veřejný zájem efektivně a profesionálně. Základem naší práce jsou konzultace na míru, které reagují na konkrétní potřeby těchto organizací. Na ně navazují…

Aktuality

Stronger Roots posílil kořeny šestnácti českých organizací

Ke konci roku 2021 skončilo první kolo unikátního programu Stronger Roots, který pomáhá dobročinným organizacím budovat si silné komunity příznivců. Intenzivním programem, který kromě finanční podpory zahrnoval i mentoring, individuální konzultace a celou řadu společných školení a sdílení zkušeností, prošlo…

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance