Aktuality

Na skok u sousedů

Zástupci osmi členských škol Ligy komunitních škol navštívili 1. a 2. 12. školy ve Vídni Nadace OSF v posledních letech uspořádala pro školy a školské úředníky dvě studijní cesty do Velké Británie. Letos jsme si řekli, že se podíváme k…

Aktuality

Měníme budoucnost mladých Romů

Nejjistější způsob, jak zlepšit svou budoucnost, je jít studovat. Proto pomáháme romským studentům, aby se jejich velký sen o lepším životě splnil. S pomocí podnikatele Jana Barty jsme v loňském školním roce podpořili čtyři studenty, z nichž jeden se už finančně…

Aktuality

Dopady strategické litigace: Desegregace Romů ve školství

Rozsudek D.H. a ostatní proti České republice představuje průlomové rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, neboť poukázal na rozsáhlou diskriminaci romských dětí neoprávněně označovaných za žáky s mentálním postižením. Na rozsudek proti České republice brzy navázaly rozsudky Evropského soudu proti…