Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

5.12.2011

Diskriminace romských dětí nás stojí 16 miliard korun ročně

Výbor ministrů Rady Evropy ve Štrasburku 28. listopadu 2011 opět projednával naplňování rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D.H. a ostatní versus ČR. Tento rozsudek z roku 2007 usvědčil Českou republiku z diskriminace romských dětí ve vzdělávání. Odhalil systémová opatření v ČR, která posílají romské děti do speciálních škol s redukovanou učební osnovou až 27krát častěji než jakékoli jiné děti. Nejenže tak dochází k porušování práva na rovný přístup ke vzdělání, ale zásadním způsobem se omezují šance dětí uspět na trhu práce a v integraci do společnosti.

Popis současné situace v ČR pro jednání výboru připravily Open Society Justice Initiative z New Yorku a European Roma Rights Centre z Budapeště za přispění pražské Nadace OSF. Tyto podklady pro zasedání výboru naleznete níže ke stažení. Díky nasazení všech organizací a občanského sdružení Vzájemné soužití se podařilo týden před zasedáním výboru zprostředkovat osobní setkání některých členů výboru s jedním z účastníků tohoto soudního sporu. Julek M, jehož osud byl součástí soudního sporu od roku 1997, vypovídal o svých zkušenostech, promarněných příležitostech a obavách, aby stejný osud nepotkal i jeho děti.

Ministerstvo školství, které je zodpovědné za naplňování rozsudku D.H., je neustále kritizováno za svůj laxní postoj k této problematice. Podle šetření České školní inspekce z března 2010 tvoří v některých regionech romské děti až 50 % všech žákyň a žáků speciálních a praktických škol zřízených pro děti se zdravotním postižením. Nic nenapovídá tomu, že by se situace od té doby nějak změnila. Česká školní inspekce proto chystá zopakovat toto šetření i v roce 2012. Stovkám, možná tisícům dětí, se tak nadále zbytečně nedostává plnohodnotného vzdělání, na které mají právo i intelektuální dispozice.

V roce 2010 Světová banka vypočítala, že Česká republika také díky tomuto systému „sociální exkluze” přichází ročně nejméně o 16 miliard korun. Naprostá většina absolventů speciálních a praktických základních škol zůstává po studiu nezaměstnaná a nezaměstnatelná. Dostávají se do závislosti na sociálních dávkách a zároveň nepřispívají do státního rozpočtu. Řešení této situace je přitom velmi jednoduché – poskytnout všem dostatečné vzdělání bez ohledu na jejich etnickou příslušnost.

Podklady pro zasedání výboru ke stažení zde:

DH_case_Consideration.pdf

DH_case_Addendum.pdf

Filip Rameš Manažer programu Vzdělávání dětí a mladých lidí filip.rames@osf.cz

Filip pracuje v Nadaci OSF, kde vede program Vzdělávání dětí a mladých lidí. V letech 2006 – 2008 pracoval v neziskových organizacích Poradna pro uprchlíky, Centrum pro otázky migrace a Český helsinský výbor. V roce 2009 absolvoval roční dobrovolnickou stáž při Vysokém komisariátu pro uprchlíky OSN v Jemenu. Vystudoval kulturologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.