Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

7.5.2015

Nebezpečí předškolní segregace

Zavedení posledního povinného ročníku předškolního vzdělávání má za cíl pomoci sociálně znevýhodněným dětem při jejich budoucím studiu a začleňování do společnosti. Nemalou část z nich tvoří romské děti, které často nenavštěvují žádnou mateřskou školu. Snaha poskytnout romským dětem kvalitní vzdělání však nebude účinná, pokud budou čelit diskriminaci a vyloučení již v předškolním věku. Ministerstvo školství totiž navrhuje, aby povinná předškolní příprava probíhala v tzv. přípravných třídách, které vznikají především při praktických (dříve zvláštních) školách anebo při základních školách se značným podílem romských dětí. Oddělíme tak budoucí žáčky romského původu od dětí z majoritní společnosti ještě předtím než do základní školy vůbec vstoupí, což je velmi nebezpečný trend z hlediska porozumění a dobrého soužití obou skupin.

Nebezpečí segregace v základním školství si je vědoma i vláda a ministerstvo školství. Strategie romské integrace do roku 2020 proto obsahuje požadavek na zpracování analýzy, proč vznikají segregované školy. Je dobře, že si vláda uvědomila tento problém. Ale nerozumím tomu, proč ministerstvo školství nehodlá předcházet vzniku budoucí segregrace již v předškolním vzdělávání. Přípravné třídy budou sice od příštího školního roku otevřené pro všechny a ne pouze pro sociálně znevýhodněné žáky, toto opatření však vznikající segregaci nezmenší.

Ve výsledku budeme čelit naprosto stejným tlakům na vyčleňování romských žáků jako v základním školství, protože přípravné ročníky se stanou určitými kapsami, kam budou romské děti “uklízeny”. Na tento problém nedávno poukázala veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, která vycházela z předběžných výsledků výzkumu své kanceláře. Preferování mateřských škol před přípravnými třídami je navíc obsaženo v již zmíněné strategii romské integrace a požadavek na zavření těchto tříd při školách praktických byl jedním z cílů původního akčního plánu k rozsudku D.H a ostatní vs. Česká republika. Lepší efekt mateřských škol než přípravných tříd na úspěch žáků pak dobře ve své analýze doložil Ivan Gabal.

I když je dnes pochopitelné, že se ministerstvo může obávat nedostatku míst v mateřských školách, začátek povinného posledního roku předškolního vzdělávání se plánuje až na rok 2017. Je tedy ještě čas na dostatečnou přípravu kapacit mateřských škol. Pokud chce ministerstvo skutečně pomoci romským dětem, nesmí umožnit jejich odsouvání do přípravných tříd. Efekt povinného předškolního roku by se pak minul účinkem.

Štěpán Vidím Drahokoupil Koordinátor vzdělávání

Štěpán pracuje v programu Vzdělávání dětí a mladých lidí, kde má na starosti advokační aktivity. Dlouhodobě se věnuje tématu lidských práv. V české pobočce Amnesty International byl členem správní rady (2012 – 2016) a dříve se v ní angažoval jako koordinátor aktivistické skupiny, lektor lidských práv nebo stážista. S kolegy a kolegyněmi z Univerzity Karlovy a dalších pražských vysokých škol založil v roce 2013 Studentský Majáles. Vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na FF UK dnes pokračuje jako doktorand na Ústavu politologie. Jeho odborným zájmem je komparativní politologie.