Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

20.5.2012

PROČ NEJSOU ZPŘÍSTUPNĚNÁ DATA ČESKÉ VLÁDY OTEVŘENÁ?

Ředitel Open Knowledge Foundation Rufus Pollock publikoval na základě ohlasů účastníků Open Government Data Campu v říjnu 2011 deset zlepšení, kterých by komunita kolem otevřených dat v následujícím roce chtěla dosáhnout. Z české perspektivy jsou to přání značně ambiciózní – např. otevřená data státní správy jako zákonem dané občanské právo nebo realizace otevřených dat takovým způsobem, aby nešlo o dávkové poskytování balíčků informací, ale o jakousi platformu s neustálým tokem dat.

Přání vnímám o to ambiciózněji, o co větší máme v Česku problém vůbec nějaká otevřená data z vládních šuplíků mít. Úředníci či úřednice mi s jistým dotčením oponují, že jejich instituce toho přeci zveřejňuje spoustu (a pokud pocházejí např. z CENIA nebo Českého statistického úřadu, do velké míry mají i pravdu), otevřená data to ale nejsou. Abychom si rozuměli – otevřená data jsou definována čtyřmi podmínkami:

  1. jsou v digitální podobě,
  2. jsou strojově čitelná,
  3. jsou zdarma,
  4. jsou pod volnou licencí.

(Komplexní definici najdete na OpenDefinition.org, díky Světlaně Hrabinové od letošního dubna dokonce v češtině)

Lecjaká data splňují třeba i několik podmínek, nikdy ale všechny. To vyplývá i z přehledu stavu otevřenosti dat ve světě, který nedávno OKFN prováděla – výsledky najdete nahttp://okfnlabs.org/opendatacensus/. Žádný z deseti klíčových datasetů nesplňuje v Česku všechny 4 regule a nedá se proto označit za otevřený zdroj. Společně chybějícím prvkem je přitom otevřená licence vhodná pro takový druh a formu informací. Podle nedávno publikovanéstudie Právnické fakulty Masarykovy univerzity pro Národní technickou knihovnu by takovou licencí byla PDDL – Public Domain Dedication and License; tu by však bylo třeba přeložit a harmonizovat s českým právem.

Dobrou zprávou je, že se česká vláda zavázala v rámci mezinárodní iniciativy Open Government Partnership takovou harmonizaci připravit. Již v roce 2013 bychom se tedy na mapě světa s výsledky přehledu otevřenosti dat mohli ocitnout s o něco tmavší barvou. A – to především – bychom mohli začít data používat skutečně volně. To by mohla být jediná položka na pomyslném wishlistu, který bych – podobě jako Rufus Pollock pro zbytek světa – sestavoval pro Českou republiku.

Jakub Mráček

Jakub byl externím konzultantem Fondu Otakara Motejla pro oblast otevřených dat. Pro Úřad vlády ČR pomáhal připravit související politiky, stojí za ideou rozcestníku NášStát.cz a je spoluautorem publikace „Otevřená data: Příležitost pro Českou republiku”. Konzultačně se podílí nejen na programech Nadace Open Society Fund Praha, ale i Nadace Vodafone a TechSoup Global. Na částečný úvazek také učí chemii na Gymnáziu Teplice a působí ve sdružení Pro polis Teplice. Je absolventem makromolekulární chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.