Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

9.10.2018

Constituency Building: Síť příznivců, kteří nenechají neziskovky ve štychu

Podle loňské zprávy dárcovské iniciativy FICS (Funders’ Inititative for Civil Society) bylo po světě od roku 2012 navrženo nebo přijato více než 100 zákonů, jejichž cílem je omezit registraci, fungování nebo financování neziskových organizací. Síť příznivců kolem neziskovek však dokáže nevídané – vysvětlit ostatním podstatu smysluplné práce neziskovek i důvody, proč je podporovat. Je nejvyšší čas začít si budovat tenhle “fanklub” systematicky.

S tendencemi oslabit občanský sektor, nezřídka doprovázenými narážkami politiků a představitelů veřejné správy, se můžeme setkat i v České republice. Debaty jsou často spojeny s kontroverzními tématy, jako jsou migrace, ruský vliv, dezinformace nebo korupce, a bývají doprovázeny konkrétními hrozbami. Neziskové organizace se pak místo toho, aby plnily své poslání, věnují odvracení těchto hrozeb.

Organizace navíc mnohdy ani nemají potřebu, čas či schopnosti a kapacity vysvětlovat svému okolí, co dělají a proč. Napíšou grant, získají peníze a začnou pracovat s úzkou skupinou klientů, na kterou je projekt zaměřen. Důsledkem je, že veřejnost často nerozumí tomu, co neziskové organizace dělají, jak fungují, jak jsou financované. Mnoho lidí je přesvědčeno, že neziskové organizace jsou tu jen pro menšiny či jinak znevýhodněné, rozhodně však ne pro ně. Zpravidla také netuší, jak klíčovou roli plní v mnoha oblastech.

Situace pak zapříčiňuje pokles důvěry v neziskový sektor a zpochybňuje legitimitu jednotlivých organizací i celého systému. Pro organizace je těžké legitimitu budovat právě proto, že jsou odtržené od velké části společnosti. Nemají její podporu a nevědí, jak si ji získat. Jsou zranitelné a nemají dostatečné kapacity a někdy ani znalosti, jak mobilizovat veřejnost na svou podporu či podporu svého tématu.

Proto je čím dál důležitější, aby organizace začaly cílit na co nejširší skupinu kolem sebe. Ať už jsou to klienti, dobrovolníci, aktivisté, lidé, kteří jsou odborníci v daném tématu, nebo lidé ze sociálních sítí, ze správních rad a různých poradních skupin. To je také podstatou constituency building – cíleného budování a rozšiřování skupin vlastních podporovatelů. Lidí, kteří budou kolem neziskových organizací a kteří porozumí tomu, proč a jak pracují, co dělají, a pomohou to vysvětlovat dál. Lidí, se kterými budou neziskové organizace dlouhodobě a soustavně pracovat tak, aby od nich získaly nejen svou legitimitu, ale i podporu v případě, že na ně bude vyvíjen tlak. Hlavní roli zde hraje soustavná a transparentní komunikace – s klienty, dobrovolníky, veřejností.

I v Nadaci OSF chceme, aby se téma constituency building v českém neziskovém sektoru zabydlelo a stalo se klíčovým prvkem při přípravě strategií neziskových organizací. Zkraje zimy spatří světlo světa publikace, která neziskovým organizacím pomůže ujasnit si možnosti a způsoby práce s potenciálními podporovateli. Věříme, že bude pro všechny inspirací.

31.5.2019

Přidejte se na mezinárodní pracovní setkání programu Active Citizens Fund

Zabýváte se občanským vzděláváním? Chcete pro téma načerpat zkušenosti ze zahraničí? Přihlaste se na Active Citizens Days. Pracovní setkání se bude konat v Oslu ve dnech 9.-11. září 2019 na téma …

Celý článek

17.5.2019

O podporu Nadačního fondu Hyundai se přihlásilo přes 50 projektů

Nadační fond Hyundai uzavřel další kolo grantové výzvy, přihlásilo se přes 50 projektů. Letos poprvé se mohli hlásit žadatelé z celého Moravskoslezského kraje, kde automobilka působí (dříve se podpora soustředila …

Celý článek

14.5.2019

Projekt, který spojuje dárce – Nadační fond Eduzměna

Závažným problémem českého vzdělávacího systému jsou velké rozdíly mezi jednotlivými školami i v rámci regionů. Záměrem Nadačního fondu Eduzměna je podpořit vznik modelu, který v praxi ověří, jak by mohla …

Celý článek

2.5.2019

Novinářská cena za rok 2018

Nadace OSF předala ve čtvrtek 2. května 2019 Novinářské ceny 2018. Již 9. ročník soutěže se konal v předvečer Světového dne svobody tisku. V každé soutěžní kategorii nominovala nezávislá porota …

Celý článek