Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Grantová výzva na systémové granty programu Active Citizens Fund

Programová oblast: AKTUÁLNÍ TÉMATA
Uzávěrka: 4. 11. 2019

Soustředíte se ve své práci na řešení příčin společenských problémů? Rádi byste svou aktivitou přispěli nebo docílili systémové změny? Pak čtěte dál. Aktuální výzva programu Active Citizens Fund je určena všem neziskovým organizacím registrovaným v České republice s nejméně dvouletou aktivní historií, které působí v některé z těchto pěti tematických oblastí: aktivní občanství, lidská práva, znevýhodněné skupiny, genderová rovnost nebo klimatická změna. Podpoříme v ní projekty, které se zaměří na advokační a watchdogové aktivity, zmocnění znevýhodněných skupin a občanské vzdělávání a mediální gramotnost.

Výzvu k předkládání žádostí o systémový grant za konsorcium programu vyhlašují Nadace OSF a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Finanční podpora činí 100 – 250 000 eur na projekty s délkou 3-4 roky. Hlásit o systémový grant se můžete od 3. září do 4. listopadu 2019, do 12.00 hodin.

Více informací o grantové výzvě najdete na www.activecitizensfund.cz

Máte-li zájem setkat se s námi osobně, zveme vás na informační seminář pro žadatele o grant v programech Active Citizens Fund a Stronger Roots. Na semináři Vám představíme cíle obou programů, obsahové zadání a pravidla současných grantových výzev. Zodpovíme také Vaše otázky.

Praha
Kdy a kde: úterý 17. 9. 2019, 9:00-13:00, Kasárna Karlín (Prvního pluku 20/2, Praha 8)
Na tento seminář se můžete registrovat nejpozději 12. 9. 2019. Bližší informace a program obdržíte e-mailem po této uzávěrce.

Brno
Kdy a kde: čtvrtek 19. 9. 2019, 9:00-13:00, VUT Brno, Antonínská 1, 601 90 Brno
Na tento seminář se můžete registrovat nejpozději 16. 9. 2019. Bližší informace a program obdržíte e-mailem po této uzávěrce.