Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Otevřená radnice 2015

Programová oblast: FOND OTAKARA MOTEJLA
Uzávěrka: 3. června 2015

Fond Otakara Motejla s podporou CEE Trust vyhlašuje grantovou výzvu “Otevřená radnice 2015”, která si klade za cíl:

 • podpořit organizace, iniciativy a jednotlivce aktivní na regionální úrovni, kteří řeší lokální kauzy nebo problémy, sledují práci obecních úřadů, komunálních firem, apod.;
 • podpořit aktivity motivující k větší občanské angažovanosti.

Podpořeny budou projekty, které například:

 • přispívají k větší otevřenosti radnice vůči občanům;
 • zlepšují přístup občanů k informacím;
 • zvyšují povědomí občanů o jejich právech a možnostech a motivují je k zapojení do veřejného života;
 • rozvíjí vzájemnou spolupráci občanů a občanských iniciativ a koordinaci jejich činnosti s radnicí.

Organizace nebo jednotlivec může podat jen jednu grantovou žádost a projekt může trvat nejdéle jeden rok. V rámci grantové výzvy nebudou podpořeny politické subjekty ani politicky činné osoby.

Podpora bude udělena dvěma způsoby: 1) finanční částkou a 2) formou podpory tzv. crowdfundingové kampaně (fakultativní, viz dále).

HARMONOGRAM:
Termín vyhlášení: 13. 5. 2015
Termín uzávěrky: 3. 6. 2015
Termín hodnocení: 4. 6. – 15. 6. 2015
Vyhlášení výsledků a podpis smluv: 2. pol. června 2015 (v návaznosti na zasedání správní rady Nadace OSF)
Termín možné realizace projektů: od července 2015 do listopadu 2016
Příprava podkladů pro crowdfunginové kampaně: červenec 2015
Průběh crowdfundingových kampaní: srpen – listopad 2015

Žádosti o podporu podávejte elektronicky v systému Grantys. Manuál jak postupovat naleznete ZDE.

Kritéria hodnocení:

 • potřebnost / naléhavost problému;
 • inovativnost / originalita přístupu;
 • koordinace a spolupráce s dalšími aktéry;
 • přenositelnost řešení na jiné regiony / témata (otevřenost volnému šíření know-how);
 • udržitelnost výstupů (nejen finanční);
 • mediální strategie (jak se občané o projektu a jeho výstupech dozvědí);
 • jasně a srozumitelně napsaný projekt (cíle, výstupy, indikátory úspěchu).

Způsob podpory podrobně:

A/ Plná podpora:

 • nejlépe hodnocené projekty získají z programu podporu ve výši max. 100 000 Kč;
 • dále tyto podpořené projekty získají možnost realizovat crowdfundingovou kampaň na webu motejl.cz (1. 10. 2015 – 30. 11. 2015), přičemž Fond Otakara Motejla nabízí zdvojnásobení vybraných darů od veřejnosti (tzv. matching 1:1) do max. výše 25 000 Kč. V případě, že se vybere méně než 25 000 Kč, zdvojnásobí Fond jen skutečně vybranou částku.
 • Jeden projekt tak může v souhrnu získat od Fondu až 125 000 Kč, v součtu s podporou dárců 150 000 Kč či více, v závislosti na úspěšnosti kampaně.

B/ Částečná podpora:

 • další nejlépe hodnocené projekty, které však nebudou vybrány k plné podpoře, získají možnost realizovat crowdfundingovou kampaň (od 1. 8. 2015 do 31. 9. 2015), přičemž Fond nabízí zdvojnásobení vybraných darů od veřejnosti (tzv. matching 1:1) do max. výše 50 000 Kč. V případě, že se vybere méně než 50 000 Kč, zdvojnásobí Fond jen skutečně vybranou částku;
 • projekty, které budou chtít realizovat crowdfundingovou kampaň, získají podporu ve výši 10 000 Kč na přípravu a realizaci crowdfundingové kampaně.

Jeden projekt tak může v souhrnu získat od Fondu až 60 000 Kč, v součtu s podporou dárců 110 000 Kč či více, v závislosti na úspěšnosti kampaně.

C/ Podpora nepeněžní:

 • všechny podpořené projekty získají nárok na 2 hod konzultací zdarma v oblastech, které souvisejí s realizací projektu či realizace kampaně (nová média, fundraising, PR komunikace, tipy na úspěšnou realizaci crowdfunding projektu, advocacy apod.);
 • seminář: pro realizátory crowdfundingových kampaní uspořádá Fond Otakara Motejla jeden společný seminář na vybrané téma dle preferencí většiny podpořených.

Orientační předpoklad je 5 podpořených projektů v oblasti A) a 8 podpořených projektů v oblasti B), výsledné rozložení a počet schválených projektů závisí na objemu jejich rozpočtů.

CROWDFUNDING V RÁMCI VÝZVY “OTEVŘENÁ RADNICE 2015”

 • Crowdfunding (tzv. hromadné financování nových projektů od velkého počtu lidí) bude nabídnut projektům, které budou v rámci hodnocení podpořeny plně (podpora A) či částečně (podpora B). Projekt bude uveřejněn na webu motejl.cz v burze projektů.
 • Crowdfunding je příležitost (nikoli povinnost), jak do aktivity zapojit svoji komunitu, skupinu přátel, podporovatelů a dárců a získat prostředky na realizaci svého projektu.
 • V crowdfundingu lze spatřovat také způsob ověření, zda váš projekt odráží reálné potřeby komunity či regionu, a zda potenciální cílovou skupinu zajímá.

Vlastní realizace crowdfundingu bude probíhat dle následujícího harmonogramu:

 • Po vyhlášení výsledků výzvy (polovina června 2015) budou kontaktováni všichni podpoření s výsledky a detailními informacemi ohledně crowdfundingu. Podpoření žadatelé budou mít 14 dní ode dne doručení výsledků výzvy čas na rozhodnutí, zda možnosti crowdfundingu využijí či nikoli.
 • V průběhu měsíce července 2015 budou mít podpořené organizace čas na přípravu podkladů pro crowdfunding (texty, video prezentace projektu atd.). V první polovině července se uskuteční také seminář pro úspěšnou realizaci crowdfundingové kampaně na vybrané téma dle preferencí většiny podpořených.
 • Projekty podpořené částečně (podpora B) budou uveřejněny v termínu od 1. 8. 2015 do 31. 9. 2015. Projekty podpořené plně (podpora A) budou uveřejněné v termínu od 1. 10. 2015 do 30. 11. 2015.
 • Projekt bude zveřejněn po dobu max. 30 dnů. Konkrétní termín zveřejnění bude domluven individuálně s ohledem na počet všech zapojených.

Kromě výše uvedené bude organizacím poskytnuta také podpora ze strany Fondu v oblasti péče o dárce a průběžné komunikace s dárci (poděkování po obdržení daru, upozornění na končící projekt, shrnutí výsledků projektu, informace o průběžné realizaci – nakládání s výtěžkem).

Výběr příspěvků z crowdfundingu je realizován prostřednictvím služby pro online dary – Darujme.cz. Darujme si na krytí nákladů spojených s provozem strhává 2 % z poskytnuté částky, o tento podíl bude výsledná vybraná částka pokrácena.
Příklady:

 • Varianta A, plná podpora: Pokud vyberete např. 35 000 Kč, reálně vám bude vyplaceno 34 300 Kč a s podporou Fondu (max. 25 000 Kč) získáte celkem 59 300 Kč.
 • Varianta B, částečná podpora: Pokud vyberete 35 000 Kč, reálně vám bude vyplaceno 34 300 Kč a s podporou Fondu ve stejné výši získáte 69 300 Kč.
 • Varianta B, částečná podpora: pokud se vám podaří vybrat 78 000 Kč, reálně získáte 76 440 Kč a k tomu od Fondu podporu v max. výši 50 000 Kč. Dohromady tak budete mít 126 440 Kč.

Fond Otakara MotejlaNadace Open Society Fund PrahaCEE Trust

Fond Otakara Motejla přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní a transparentní službu občanům. Financuje významné nevládní organizace (např. Transparency International, Frank Bold či Oživení) i malé lokální občanské iniciativy. Fond také realizuje vlastní projekty, mezi nejvýznamnější patří prosazování otevřených dat veřejné správy a infocentrum NášStát.cz, které občanům pomáhá aktivně se zapojit do veřejného života. Fond Otakara Motejla založila a spravuje Nadace Open Society Fund Praha a přispívají do něj soukromí dárci a firmy.

Kontaktní osoba: Jiří Knitl, Fond Otakara Motejla