Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

20.6.2019

Grantová výzva – Otevřené informace

Vyhlašujeme otevřenou grantovou výzvu s názvem Otevřené informace v rámci našeho projektu Náš stát, naše data. 

Více informací najdete v sekci GRANTY na našich webových stránkách. 

Cílem grantové výzvy je pokrytí základních nákladů spojených se soudními spory vedenými s ohledem na prosazování práva na informace dle zákona 106/1999 Sb. a dle zákona 123/1998 Sb. Právo na informace je jednou ze základních záruk fungování veřejné správy, díky kterému je možné kontrolovat její činnost a podílet se na správě věcí veřejných. Vytváření co nejotevřenějšího prostoru pro zapojení a informování občanů tak přispívá ke kvalitnější veřejné správě.

Praxe v ČR ukazuje, že nejzajímavější datasety jsou otevírány až na základě rozhodnutí soudů. Už samotné spory iniciované občany přitahují mediální a občanskou pozornost ke konkrétnímu problému a vznáší otázky o dostupnosti informací z veřejné správy. Kromě toho tyto spory a související rozhodnutí často fungují jako precedenty v případech otevírání dat a podněcují úřady v podobně zaměřených tematických oblastech, aby svá data zpřístupnily předtím, než ke sporu vůbec dojde.

Upřednostňovány budou projekty, které mají potenciál získané informace publikovat ve formátu otevřených dat. Ty představují kvalitativní posun v přístupu k informacím a tím naplňují principy fungování moderního právního státu.

Žádosti vyplňujte v Grantysu na https://granty.nadaceos.cz, kde po přihlášení najdete výzvu “Otevřené informace”.

 

HARMONOGRAM:

Termín vyhlášení: 20. 6. 2019
Termín uzávěrky: do 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání určené částky 100 000 Kč
Termín hodnocení: průběžně, každé dva měsíce
Výše podpory na grantovou výzvu: 100 000 Kč
Výše grantu na jeden projektu: max. 10 000 Kč

Jen 1 žádost na organizaci/jednotlivce.

Kdo může podat žádost:
organizace, neformální iniciativy a jednotlivci aktivní na místní úrovni (legální status organizace není podmínkou)

Více informací najdete zde.

12.9.2019

Mezinárodní den závětí odstartuje Měsíc dobročinné závěti

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč sepsat závěť. V klidu, včas a s jasnou myslí uděláte pořádek ve věcech dědictví, se svým majetkem naložíte dle vlastního uvážení a dost možná předejdete případným sporům …

Celý článek

4.9.2019

Grantová výzva programu Stronger Roots: Posilte okruh svých příznivců a podporovatelů

Nadace OSF vyhlašuje grantovou výzvu v rámci nového programu Stronger Roots. Podpoří v ní české, slovenské a maďarské neziskové organizace, které chtějí aktivně oslovovat občany a vytvářet si pevnější vztahy …

Celý článek

3.9.2019

Vyhlašujeme grantovou výzvu na systémové granty programu Active Citizens Fund

Soustředíte se ve své práci na řešení příčin společenských problémů? Rádi byste svou aktivitou přispěli nebo docílili systémové změny? Pak čtěte dál. Aktuální výzva programu Active Citizens Fund je určena …

Celý článek

1.9.2019

Otevíráme registrace do soutěže Společně otevíráme data

Spouštíme přihlašování do 7. ročníku soutěže o nejlepší aplikace nad otevřenými daty. Registrujte svou aplikaci ZDE.  Do celkem pěti kategorií můžete přihlásit aplikace postavené na otevřených datech, které přispívají k …

Celý článek