Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

20.6.2019

Grantová výzva – Otevřené informace

Vyhlašujeme otevřenou grantovou výzvu s názvem Otevřené informace v rámci našeho projektu Náš stát, naše data. 

Více informací najdete v sekci GRANTY na našich webových stránkách. 

Cílem grantové výzvy je pokrytí základních nákladů spojených se soudními spory vedenými s ohledem na prosazování práva na informace dle zákona 106/1999 Sb. a dle zákona 123/1998 Sb. Právo na informace je jednou ze základních záruk fungování veřejné správy, díky kterému je možné kontrolovat její činnost a podílet se na správě věcí veřejných. Vytváření co nejotevřenějšího prostoru pro zapojení a informování občanů tak přispívá ke kvalitnější veřejné správě.

Praxe v ČR ukazuje, že nejzajímavější datasety jsou otevírány až na základě rozhodnutí soudů. Už samotné spory iniciované občany přitahují mediální a občanskou pozornost ke konkrétnímu problému a vznáší otázky o dostupnosti informací z veřejné správy. Kromě toho tyto spory a související rozhodnutí často fungují jako precedenty v případech otevírání dat a podněcují úřady v podobně zaměřených tematických oblastech, aby svá data zpřístupnily předtím, než ke sporu vůbec dojde.

Upřednostňovány budou projekty, které mají potenciál získané informace publikovat ve formátu otevřených dat. Ty představují kvalitativní posun v přístupu k informacím a tím naplňují principy fungování moderního právního státu.

Žádosti vyplňujte v Grantysu na https://granty.nadaceos.cz, kde po přihlášení najdete výzvu “Otevřené informace”.

 

HARMONOGRAM:

Termín vyhlášení: 20. 6. 2019
Termín uzávěrky: do 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání určené částky 100 000 Kč
Termín hodnocení: průběžně, každé dva měsíce
Výše podpory na grantovou výzvu: 100 000 Kč
Výše grantu na jeden projektu: max. 10 000 Kč

Jen 1 žádost na organizaci/jednotlivce.

Kdo může podat žádost:
organizace, neformální iniciativy a jednotlivci aktivní na místní úrovni (legální status organizace není podmínkou)

Více informací najdete zde.

27.6.2019

Výroční zpráva 2018

Minulý rok se nesl ve znamení spolupráce. Ať už se jedná o spolupráci s nadacemi, dárci, veřejnou správou, byznysem nebo občanskou společností. Spolupráce s veřejnými institucemi v projektu Náš stát …

Celý článek

27.6.2019

Dopady inkluzivní reformy: Cesty romských žáků ke vzdělávání

Společně s Danou Moree publikujeme další výzkum, který se týká dopadů inkluze v českém vzdělávacím systému a doporučení, která z toho plynou. Kvalitativní výzkum mapoval, jaké jsou dopady inkluzivní reformy …

Celý článek

19.6.2019

Hledáme koordinátora/ku projektu Náš stát, naše data

Zajímá vás propojení IT sféry, občanské společnosti a veřejné správy? Máte pocit, že data jsou klíč, který přispěje k transparentnímu a otevřenému vládnutí? Přihlaste se k nám.  Co vás čeká Koordinace projektu …

Celý článek

31.5.2019

Přidejte se na mezinárodní pracovní setkání programu Active Citizens Fund

Zabýváte se občanským vzděláváním? Chcete pro téma načerpat zkušenosti ze zahraničí? Přihlaste se na Active Citizens Days. Pracovní setkání se bude konat v Oslu ve dnech 9.-11. září 2019 na téma …

Celý článek