Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

4.9.2019

Grantová výzva programu Stronger Roots: Posilte okruh svých příznivců a podporovatelů

Nadace OSF vyhlašuje grantovou výzvu v rámci nového programu Stronger Roots. Podpoří v ní české, slovenské a maďarské neziskové organizace, které chtějí aktivně oslovovat občany a vytvářet si pevnější vztahy se svými příznivci a podporovateli.

Program Stronger Roots společně realizují Nadace OSF, český think-tank Glopolis, slovenská Nadácia otvorenej spoločnosti a maďarská NIOK Foundation. Jeho cílem je posílit odolnost a stabilitu neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku a přispět k jejich většímu propojení se společností.

Současná grantová výzva je otevřena všem organizacím, které chtějí oslovit své existující příznivce či nové skupiny občanů, zjistit jejich potřeby a názory, reflektovat tato zjištění ve své práci a postupně si vytvořit stabilnější základnu podporovatelů. V angličtině se pro toto cílené budování okruhu příznivců používá název “constituency building”.

Projekty se mohou zaměřit například na uspořádání veřejné kampaně, crowdfunding, vytvoření a realizaci nové komunikační či fundraisingové strategie, profesionalizaci práce na sociálních sítích, vytvoření systému vztahů s individuálními dárci, transformaci organizace s cílem lépe reflektovat potřeby svých klientů a mnohé další aktivity.

O dvouletý grant ve výši až 30 000 eur mohou žádat neziskové organizace jakéhokoliv zaměření (lidsko-právní, environmentální, vzdělávací, sociální, poskytující pomoc hendikepovaným či jiným zranitelným osobám atd.) a velikosti. Vítáme však především projekty lokálních a regionálních organizací, pro které jsou finance na podobnou činnost většinou hůře dostupné. Kromě peněz poskytne Nadace OSF všem úspěšným žadatelům také mentoring, školení i na míru šité konzultace expertů. Více informací o obsahovém zadání a pravidlech výzvy najdete v PDF níže.

Uzávěrka výzvy je 15. října 2019 ve 13:00. Žádosti se podávají online v angličtině.

Celkový popis grantové výzvy a pravidla, kdo a jak se může přihlásit: Call for Proposals – Stronger Roots
Online přihláška včetně rozpočtu a povinných příloh: Application

Než začnete přihlášku vyplňovat, musíte se na výše uvedeném odkazu registrovat. Přihláška zahrnuje i dva krátké evaluační dotazníky, tabulku rozpočtu a tabulku milníků, aktivit a výstupů projektu. Strukturu těchto dokumentů si můžete prohlédnout v přiložených PDF souborech – jsou však určeny pouze k nahlédnutí, přihlášku musíte vyplnit online na výše uvedeném odkazu!

PDF – přihláška, tabulka rozpočtu, tabulka milníků, aktivit a výstupů a evaluační dotazníky.

A pokud vás zajímá téma posilování okruhu příznivců, stáhněte si brožuru “Constituency building aneb budování okruhu příznivců neziskových organizací – podněty a inspirace” v anglické verzi.

———————

Pokud se chcete o pravidlech a obsahu grantové výzvy dozvědět více, srdečně vás zveme na informační semináře v Praze a Brně. Tyto semináře jsou společné pro žadatele v programech Stronger Roots a Active Citizens Fund.

Praha
Kdy: 17. 9. 2019, 9:00–13:00:
Kde: Kasárna Karlín (Prvního pluku 20/2, Praha 8)
Na seminář se nejpozději 12. září registrujte zde.

Brno
Kdy: 19. 9. 2019, 9:00–13:00
Kde: VUT – Novobarokní aula (Antonínská 1, Brno)
Na seminář se nejpozději 16. září registrujte zde.

———————–

Kontaktní osoby v Nadaci OSF:

S dotazy k výzvě kontaktujte Michaela Adamce – michael.adamec@osf.cz
S technickými problémy s odesláním přihlášky kontaktujte Petra Svatoše – petr.svatos@osf.cz

12.9.2019

Mezinárodní den závětí odstartuje Měsíc dobročinné závěti

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč sepsat závěť. V klidu, včas a s jasnou myslí uděláte pořádek ve věcech dědictví, se svým majetkem naložíte dle vlastního uvážení a dost možná předejdete případným sporům …

Celý článek

3.9.2019

Vyhlašujeme grantovou výzvu na systémové granty programu Active Citizens Fund

Soustředíte se ve své práci na řešení příčin společenských problémů? Rádi byste svou aktivitou přispěli nebo docílili systémové změny? Pak čtěte dál. Aktuální výzva programu Active Citizens Fund je určena …

Celý článek

1.9.2019

Otevíráme registrace do soutěže Společně otevíráme data

Spouštíme přihlašování do 7. ročníku soutěže o nejlepší aplikace nad otevřenými daty. Registrujte svou aplikaci ZDE.  Do celkem pěti kategorií můžete přihlásit aplikace postavené na otevřených datech, které přispívají k …

Celý článek

26.8.2019

Zahajovací večírek programu Active Citizens Fund

Změn své okolí. Změn společnost. Změn systém. S odvahou. Active Citizens Fund je tady. Program, který přispěje k dlouhodobé udržitelnosti občanského sektoru a jeho role při prosazování demokratických principů, aktivního …

Celý článek