Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Granty

Ve většině programů vyhlašujeme během roku otevřená výběrová řízení. Pokud je momentálně vypsána otevřená výzva, naleznete její znění na této stránce. Ve výjimečných případech podporujeme i projekty mimo vypisovaná výběrová řízení – pokud máte návrh na skutečně zajímavý a inovativní projekt, který odpovídá tématu našich programů, ale nesplňuje podmínky žádného otevřeného řízení, kontaktujte prosím manažera příslušného programu.

Otevřené informace

Programová oblast: NÁŠ STÁT, NAŠE DATA
Uzávěrka: 31. prosince 2019

Nadace OSF se zaměřuje na rozvoj právního státu a demokracie a na omezení korupce. Podporuje svobodný přístup k informacím a zapojení lidí do veřejného dění. Prosazuje rovný přístup všech dětí …

Více
  • Čisté nebe se dlouhodobě snaží o zapojování veřejnosti do problému znečištěného ovzduší na Ostravsku. Oslovujeme veřejnost méně standartními cestami, které se vymykají standartním projektům. Velmi si vážíme důvěry nadačního fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund, kteří mají pochopení pro naše inovace a nebojí se s námi pustit do odvážnějších projektů. Velmi oceňujeme individuální přístup a vstřícnou a otevřenou komunikaci.

    Markéta Ubíková, Čisté nebe o.p.s.

  • Spolek Prague Pride obdržel od Nadace OSF Praha v rámci Norských fondů grant na tvorbu portálu pro LGBT osoby v krizi www.sbarvouven.cz. Projektem jsme reagovali na sebevraždu čtrnáctiletého Filipa, který si vzal život, protože nechtěl žít v homofobní společnosti. Za měsíc fungování portálu se na nás obrátilo přes 300 klientů, což dokazuje, že tato služba zde velmi chyběla. Po pravdě, u nás neexistuje jiná organizace, na kterou bychom se mohli obrátit s žádostí o podporu projektu tohoto typu.

    Czeslaw Walek, Prague Pride

  • Když jsme začínali s tématem sexismu ve veřejném prostoru, byli jsme na to sami. Je nesmírně těžké vytrvat, když nemáte spojence. Nadace OSF byla jednou z prvních, kdo nás podpořil, a to nejenom finančně, ale také tím, že společně s námi považuje téma za důležité. A je s námi po celou dobu naší práce. Dnes je Sexistické prasátečko pojmem pro vše sexistické ve společnosti. A my máme mnoho dalších partnerů, kteří s námi bojují za etičtější reklamu. V této situaci bychom ale bez OSF určitě nebyli.

    Petra Havlíková, Nesehnutí, Brno