Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Stipendium (nadační příspěvek) pro romské vysokoškolské studenty a studentky 2015/2016

Ze stipendia je hrazen příspěvek na studium na vysoké škole, případně školné, a jazykový kurz. Studenti dále ve školním roce 2015/2016 absolvují dobrovolnickou službu v nestátní neziskové organizaci a pracovní …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 - 31.08.2016
Částka: 705 490 Kč

Města vzdělávání – Chomutov

Participativní vedení tvorby strategie vzdělávání.

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.01.2016 - 30.06.2016
Částka: 100 000 Kč
Organizace: EDUin, o.p.s.

Naše školy

Chceme dát rodičům nástroj pro snadný přístup k relevantním informacím, které jim pomohou při rozhodování, na kterou školu své dítě umístit. “Projekt dělíme na dvě části: 1) Platforma otevřených dat …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 - 29.02.2016
Částka: 25 000 Kč
Organizace: Marek Lisý

Rozšíření portálu Otevřené Brno

“Pro zpřístupňování a transparentnost městských dat široké veřejnosti slouží městu Brnu webová aplikace s názvem Otevřené Brno (www.otevrenebrno.cz). Tato aplikace poskytuje občanům města Brna na přehledné mapě vizualizaci dat k …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.10.2015 - 31.03.2016
Částka: 80 000 Kč
Organizace: Mgr. Lukáš Svoboda

Institucionální podpora České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

Projekt je zaměřen na realizaci advokačních aktivit spojených s implementací novely školského zákona, činnost expertů ČOSIV v pracovních skupinách MŠMT k problematice tvorby nových vyhlášek navazujících na novelizovaný § 16 …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 31.07.2016
Částka: 690 000 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Stop domácímu násilí

Hlavním cílem projektu je zajistit komplexní pomoc obětem domácího násilí a zvýšit povědomí veřejnosti o této problematice. Obětem domácího násilí nabídneme právní pomoc, psychoterapii zaměřenou na zpracování traumat a kariérové …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 915 972 Kč
Organizace: Respondeo, o. s.

Spektrum rozvoje žen

Cílem projektu je posílit spolupráci organizací, které se zabývají rovností mužů a žen. Cíle projekt dosahuje vytvořením platformy pro spolupráci mezi subjekty, experty i odbornými skupinami, které se dlouhodobě profesně …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 29.02.2016
Částka: 251 799 Kč
Organizace: Spiralis

Audiovizuální produkce v podpoře genderové rovnosti nejen ve školství

Cílem projektu je odstraňovat genderové nerovnosti v oblasti školství, odbourávat genderové předsudky a stereotypy v myšlení a přispívat k genderové senzitivitě. Oslovíme regionální vzdělávací organizace se soutěží o nejoriginálnější scénář …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 971 500 Kč
Organizace: Centrum Kašpar, o.s.

Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen

Cílem projektu je zlepšit postavení žen, jejichž postavení je ovlivněno genderovou a věkovou diskriminací a sociálním znevýhodněním, a pečujících osob. Budou analyzovány veřejné politiky na úrovni jejich koncepce i realizace …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 311 465 Kč
Organizace: Alternativa 50+, o.p.s.

Sociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby

Projekt je zaměřen na snížení výskytu domácího násilí v Jihočeském kraji, a to prostřednictvím systematické práce s násilnými osobami. Vznikne platforma organizací a institucí, kterých se toto téma dotýká. Mezi …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 630 000 Kč
Organizace: THEIA - krizové centrum o.p.s.