Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Stipendium (nadační příspěvek) pro romské vysokoškolské studenty a studentky 2015/2016

Ze stipendia je hrazen příspěvek na studium na vysoké škole, případně školné, a jazykový kurz. Studenti dále ve školním roce 2015/2016 absolvují dobrovolnickou službu v nestátní neziskové organizaci a pracovní …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 - 31.08.2016
Částka: 705 490 Kč

Města vzdělávání – Chomutov

Participativní vedení tvorby strategie vzdělávání.

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.01.2016 - 30.06.2016
Částka: 100 000 Kč
Organizace: EDUin, o.p.s.

Institucionální podpora České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

Projekt je zaměřen na realizaci advokačních aktivit spojených s implementací novely školského zákona, činnost expertů ČOSIV v pracovních skupinách MŠMT k problematice tvorby nových vyhlášek navazujících na novelizovaný § 16 …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 31.07.2016
Částka: 690 000 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Už jsme trochu dál

Jsme občanské sdružení které dlouhodobě pracuje s osobami s tělesným postižením. Chceme informovat širokou veřejnost o integraci a sociální inkluzi v naší české společnosti. V souvislosti s nedávnými výroky Miloše …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 31.01.2015 – 28.02.2015
Částka: 30 000 Kč
Organizace: Občanské sdružení TAP

Hvězdička září pro všechny

Do sociálně vyloučené lokality v okolí ulice Bratislavská v Brně, která byla dosud téměř výhradně osídlena Romy, se začíná ve větší míře stěhovat i majoritní populace. Obě skupiny jsou k …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 31.12.2015
Částka: 99 700 Kč
Organizace: DROM, romské středisko

Ubytovny NE, ALE…

Projekt vstupuje formou informační kampaně do veřejné diskuse o podobě tzv.sociálního bydlení. Spolupracuje s Platformou pro sociální bydlení,jejíž je realizátor aktivním členem. Kampaň bude zaměřena na podporu informovanosti o problematice …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 31.12.2015
Částka: 53 560 Kč
Organizace: Občanské sdružení R - Mosty

Důkaz je víc než řeči

Cílem projektu je vyvracet předsudky o Romech v naší komunitě, městě Ústí nad Orlicí. K tomu chceme využít několika nástrojů. 1/ Důkaz místo řečí – Romové postaví ve vyloučené lokalitě …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 31.10.2015
Částka: 80 000 Kč
Organizace: Sbor Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí

Zkuste to jako my

Oblastní charita Šluknov by ráda preventivně zmírnila projevy nenávisti xenofobie a jejich dopady v lokalitě Šluknov a v některých případech i v ČR.Rádi bychom ukázaly na příkladech,že Rom,Čech i případně …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 31.12.2015
Částka: 46 740 Kč
Organizace: Oblastní charita Šluknov

Likvidace škodní události v garantovaném bydlení

Jedná se o proplacení nákladů v rámci projektu garantovaného bydlení v souladu se Smlouvou o provozu systému v projektu garantovaného bydlení s Agenturou pro sociální začleňování ze dne 18.12.2013.

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 06.05.2015 – 31.12.2015
Částka: 25 500 Kč
Organizace: Oblastní charita Most