Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

TD020277 Otevřená propojitelná data v oblasti veřejných rozpočtů

Cílem projektu je navrhnout nový postup pro publikaci vybraných dat z Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) dle principů otevřených a propojitelných dat. Vybraná data z IISSP budou v rámci …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2014 - 30.09.2015
Částka: 300 000 Kč
Organizace: Vysoká škola ekonomická v Praze

Otevřete.cz 2014

Cílem projektu je podpora a rozvoj programu Otevřené společnosti, o.p.s. zaměřeného na svobodný přístup k informacím a upevnění role programu jako leadra občanské společnosti při zabezpečení vymáhání práva na informace. …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.06.2015
Částka: 200 000 Kč
Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.

Peníze v politice – Monitoring financování a férového průběhu politických kampaní

Peníze v politice jsou klíč pro omezení korupce. Supervolební rok 2014 je velkou příležitostí otevřenost kampaní zvýšit a TI bude pokračovat v navázané tradici podrobného monitoringu financování volebních kampaní – …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.01.2015
Částka: 250 000 Kč
Organizace: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Rekonstrukce státu – Rok druhý

Projekt Rekonstrukce státu usiluje o systémové řešení problému politické korupce a zneužívání veřejných prostředků v České republice. K nastartování potřebných změn v této oblasti jsou v první řadě zapotřebí taková …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 02.06.2014 – 31.05.2015
Částka: 756 359 Kč
Organizace: Frank Bold Society

Transparentnost nakládání s DNA jako nezbytný předpoklad zdravé společnosti.

Cílem projektu je zvýšit transparentnost využívání údajů o DNA ve státní správě a zlepšit možnosti občanů kontrolovat a ovlivnit to, jak je s jejich DNA nakládáno. Cílem je prosazení zákona …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 02.06.2014 – 01.06.2015
Částka: 260 000 Kč
Organizace: Iuridicum Remedium, o.s.

CoZaTo – korupce a občanské vzdělávání

V únoru 2014 jsme zahájili projekt CoZaTo – o nemoci jménem korupce, jde o výuku na 20 školách, která se uskutečňuje také za pomoci divadelních scének a komiksu. A divadelní …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 31.03.2015
Částka: 73 728 Kč
Organizace: Brodem UB, o.p.s.

Férová policie – férové vyšetřování

V současnosti neexistuje efektivní kontrola policie a v rozporu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva nedochází k efektivnímu vyšetřování policejního násilí. Nový nezávislý orgán pro vyšetřování policie – Generální …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 02.06.2014 – 29.05.2015
Částka: 500 000 Kč
Organizace: Liga lidských práv

PolitickeFinance.cz – rozšíření a aktualizace

Projekt podstatně rozšíří webovou platformu poskytující data o financování politických stran. Konkrétně přidá aktuální data pro všechny relevantní politické strany, jména dárců, indikátory podezřelých dárců, strojově čitelné rozhraní.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 15.06.2014 – 30.11.2014
Částka: 180 000 Kč
Organizace: Centrum aplikované ekonomie, o.s.

Transparentnost městských společností

Projekt se snaží reagovat na problém nízké transparentnosti obchodních společností ovládaných místními samosprávami (MOE) formulací a popularizací žádoucího modelu transparentnosti MOE, který je proveditelný v rámci samostatné působnosti samospráv.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 18.06.2014 – 28.02.2015
Částka: 300 000 Kč
Organizace: Oživení, o. s.

10 případů veřejných zakázek

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.05.2014 – 31.10.2014
Částka: 75 000 Kč
Organizace: Oživení, o. s.