Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Společně bez předsudků ve Frýdlantském výběžku

V projektu Společně bez předsudků ve Frýdlantském výběžku proběhnou besedy s žáky 2. stupně základních škol a se studenty střední školy o sociálním/etnickém napětí v regionu a způsobech a možnostech …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2014 - 30.06.2014
Částka: 25 000 Kč
Organizace: Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost

Společně o předsudcích v Orlové

Chceme se zabývat problémy soužití většinové společnosti s nejrůznějšími majoritami především v sociálně vyloučených oblastí skrze přednášky a besedy s žáky, studenty, politickou reprezentací, a veřejností odbornou i laickou.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2014 - 31.05.2014
Částka: 5 000 Kč
Organizace: YMCA Orlová

Home-Visiting v ohrožených romských rodinách

Projekt – reakce na potřebu zpřístupnit a realizovat včasnou péči pro ohrožené romské rodiny s dětmi (prenatální období-6 let). Cíle:posilovat rodičovské kompetence, zplnomocňovat romské rodiče, posilovat inkluzi dětí v mainstreamingových …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 880 000 Kč
Organizace: STŘEP, o. s. - České centrum pro sanaci rodiny

Infant Matter

Projekt Infant Matter se věnuje romským rodinám ve dvou sociálně vyloučených lokalitách karlovarského kraje Dobré Vodě a Nové Farmě. Projekt je zaměřen na oblast rané péče a předškolní výchovy. Na …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 877 694 Kč
Organizace: Nová škola, o.p.s.

Rovný start 3

Projekt navazuje na aktivity projektů “Rovný start” a “Rovný start 2” a dále je rozšiřuje, především o tzv. advokační aktivity.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 653 800 Kč
Organizace: SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. p. s.

Jsem o krok dál – aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávaní

Projekt se zaměří na vzdělávání v raném dětství pro děti ve věku 0-6let. Naše činnosti cílíme na komunitní práci, osobní návštěvy v domácnostech, vzdělávací aktivity pro rodiče, posilování předškolního vzdělávání …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 836 400 Kč
Organizace: Vzájemné soužití

Včasná péče a předškolní výchova

Projekt je zaměřen na rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Cílem je zvýšit motivaci romských rodičů a změnit jejich postoj ke vzdělání jejich dětí. Cílovou skupinou projektu jsou …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 764 068 Kč
Organizace: CENTROM, občanské sdružení

Parenting center IQ Roma servis

Projekt se zaměřuje na podporu romských rodin, především matek s dětmi ve věku 0 – 7 let. Hlavním cílem je pomáhat rodičům rozvíjet své děti a vytvářet jim prostředí, v …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 670 912 Kč
Organizace: IQ Roma servis, o.s.

Podpora odborné veřejnosti při propagaci inkluzivního vzdělávání

Dlouhodobým cílem ČOSIV je podpora implementace inkluzivního vzdělávání (dále také IV) ve vzdělávacím systému ČR, v rámci předkládaného projektu bude tohoto cíle dosahováno prostřednictvím síťování neziskových organizací a zástupců odborné …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 31.05.2015
Částka: 350 000 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání o. s.

Kulaté stoly ke vzdělávací politice

Kulaté stoly pořádá SKAV od roku 2003. Jejich cílem je otevírat aktuální témata ve vzdělávání a sezvat k jednomu stolu zástupce rozdílných názorů, poskytnout prostor pro diskuzi a hledání shody …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 02.06.2014 – 31.12.2014
Částka: 50 000 Kč
Organizace: Stálá konference asociací ve vzdělávání, o.s.