Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Stop domácímu násilí

Hlavním cílem projektu je zajistit komplexní pomoc obětem domácího násilí a zvýšit povědomí veřejnosti o této problematice. Obětem domácího násilí nabídneme právní pomoc, psychoterapii zaměřenou na zpracování traumat a kariérové …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 915 972 Kč
Organizace: Respondeo, o. s.

Spektrum rozvoje žen

Cílem projektu je posílit spolupráci organizací, které se zabývají rovností mužů a žen. Cíle projekt dosahuje vytvořením platformy pro spolupráci mezi subjekty, experty i odbornými skupinami, které se dlouhodobě profesně …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 29.02.2016
Částka: 251 799 Kč
Organizace: Spiralis

Audiovizuální produkce v podpoře genderové rovnosti nejen ve školství

Cílem projektu je odstraňovat genderové nerovnosti v oblasti školství, odbourávat genderové předsudky a stereotypy v myšlení a přispívat k genderové senzitivitě. Oslovíme regionální vzdělávací organizace se soutěží o nejoriginálnější scénář …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 971 500 Kč
Organizace: Centrum Kašpar, o.s.

Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen

Cílem projektu je zlepšit postavení žen, jejichž postavení je ovlivněno genderovou a věkovou diskriminací a sociálním znevýhodněním, a pečujících osob. Budou analyzovány veřejné politiky na úrovni jejich koncepce i realizace …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 311 465 Kč
Organizace: Alternativa 50+, o.p.s.

Sociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby

Projekt je zaměřen na snížení výskytu domácího násilí v Jihočeském kraji, a to prostřednictvím systematické práce s násilnými osobami. Vznikne platforma organizací a institucí, kterých se toto téma dotýká. Mezi …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 630 000 Kč
Organizace: THEIA - krizové centrum o.p.s.

Rozšíření služeb dětského centra Cestička

Cílem projektu je rozšíření služeb Cestičky, centra pro péči o děti ve věku 0–6 let, které provozuje Cesta domů pro své zaměstnance, dobrovolníky a blízké podporovatele. Prozatímní provoz Cestičky se …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 230 000 Kč
Organizace: Cesta domů, z. ú.

Zkvalitnění psychologických a právních služeb pro aktéry domácího násilí prostřednictvím bilaterální spolupráce

Cílem projektu je oboustranný přenos zkušeností v rámci poskytování advokátních a psychologických služeb v neziskovém sektoru a zároveň posílení vzájemné bilaterální spolupráce tak, aby mohla trvat i po ukončení projektu. …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 13.02.2015 – 30.06.2015
Částka: 65 460 Kč
Organizace: SPONDEA, o.p.s.

Nebudu obětí!

Projekt se zaměřuje na oblast domácího násilí s migračním prvkem. Řeší specifické potřeby cizinek i cizinců, kteří byli, či jsou ohroženi a zasaženi domácím násilím. Nevyhýbá se ale ani reflexi …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 30.04.2016
Částka: 760 188 Kč
Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Tváře lásky

Projekt Tváře lásky pro děti a mladistvé od 12 do 26 let vyrůstající v ústavní péči či v péči OSPOD je zaměřený na prevenci násilí a obchodu s lidmi. Funguje …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 345 000 Kč
Organizace: Arcidiecézní charita Praha

VRBA Vimperk – Krizové a poradenské centrum pro ohrožené domácím násilím

Cílem projektu je vytvořit sociální službu poskytující krizovou pomoc obětem domácího násilí a zvýšit obecné povědomí o problematice domácího násilí. Aktivity projektu zahrnují vytvoření registrované služby pro cílovou skupinu (včetně …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 000 000 Kč
Organizace: Oblastní spolek ČČK Prachatice