Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Stipendium (nadační příspěvek) pro romské vysokoškolské studenty a studentky 2017/2018

Ze stipendia je hrazen příspěvek na studium na vysoké škole, případně školné, a jazykový kurz. Studenti dále ve školním roce 2017/2018 absolvují dobrovolnickou službu v nestátní neziskové organizaci a pracovní …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.09.2017 - 31.08.2018
Částka: 253 355 Kč

Podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání

Dlouhodobým cílem ČOSIV je podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání ve vzdělávacím systému ČR. V předkládaném projektu bude tohoto cíle dosaženo prostřednictvím přenosu a sdílení dobrých praxí ze zahraničních i tuzemských škol, …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.03.2017 - 28.02.2018
Částka: 862 000 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Minimalizace šikany

Realizujeme 1. část komplexního programu Minimalizace šikany pro vybrané školy, které jsou v sítích spolupracujících s OSF, AISIS, SKAV, ČOSIV,…. Kritériem výběru bude proinkluzívní orientace škol. Program ve školách zvýší …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.05.2017 - 30.04.2018
Částka: 486 000 Kč
Organizace: AISIS, občanské sdružení

Výzkum zavádění obědů zdarma ve školách a školkách

Realizace výzkumu zavádění obědů zdarma ve školách a školkách – základní zmapování aktuálního stavu v ČR včetně příkladů dobré praxe ze zahraničí – hloubkové rozhovory s hlavními aktéry (MŠMT, MPSV, …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 13.03.2017 - 30.06.2017
Částka: 205 000 Kč
Organizace: MEDIAN, s.r.o.

Aven Amenca Brno- Vyškov- Břeclav

Projekt je založen na předchozím projektovém období (projektu Romští rodiče pro inkluzi) kde jsme dospěli k přesvědčení, že se musíme více zaměřovat na advokační activity a celkové budování komunity s …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.05.2017 - 31.03.2018
Částka: 657 900 Kč
Organizace: IQ Roma servis, z.s.

Mapování asistentů pedagoga a školních asistentů

Projekt má za cíl základní zmapování využívání asistentů pedagoga a školních asistentů mateřskými a základními školami. Hlavním výstupem projektu bude úplný seznam škol, které zaměstnávají školní asistenty, nebo asistenty pedagoga …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.04.2017 - 30.06.2017
Částka: 35 000 Kč
Organizace: Nová škola, o.p.s.

Revoluce na střední

Střední školství se dlouhodobě potýká s různými problémy. Společenská poptávka po změnách je velmi roztříštěná a školství v České republice chybí jednotný směr. Česká středoškolská unie přichází s devíti prioritami, …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.08.2017 - 31.07.2018
Částka: 112 250 Kč
Organizace: Česká středoškolská unie, z. s.

Vzdělávání přede-vším

Pokračování práce koordinační skupiny v období voleb do Poslanecké sněmovny a mediální práce zaměřená na prosazování témat spojených se společenskou soudržností.

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.08.2017 - 28.02.2018
Částka: 400 000 Kč
Organizace: EDUin, o.p.s.