Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Stipendium (nadační příspěvek) pro romské vysokoškolské studenty a studentky 2015/2016

Ze stipendia je hrazen příspěvek na studium na vysoké škole, případně školné, a jazykový kurz. Studenti dále ve školním roce 2015/2016 absolvují dobrovolnickou službu v nestátní neziskové organizaci a pracovní …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 - 31.08.2016
Částka: 705 490 Kč

Stipendium (nadační příspěvek) pro romské vysokoškolské studenty a studentky 2016/2017

Ze stipendia je hrazen příspěvek na studium na vysoké škole, případně školné, a jazykový kurz. Studenti dále ve školním roce 2016/2017 absolvují dobrovolnickou službu v nestátní neziskové organizaci a pracovní …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.09.2016 - 31.08.2017
Částka: 431 990 Kč

Stipendium (nadační příspěvek) pro romské vysokoškolské studenty a studentky 2017/2018

Ze stipendia je hrazen příspěvek na studium na vysoké škole, případně školné, a jazykový kurz. Studenti dále ve školním roce 2017/2018 absolvují dobrovolnickou službu v nestátní neziskové organizaci a pracovní …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.09.2017 - 31.08.2018
Částka: 253 355 Kč

Celoživotní ekonomické dopady mateřství

V České republice má mateřství na postavení žen na trhu práce a ve společnosti výrazně negativní dopady. Rozhodli jsme se přispět k jejich snížení a nastartovat změny. Zajistili jsme ekonomické …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 - 30.06.2016
Částka: 7 472 884 Kč
Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Příležitost pro matky na ubytovnách

“Projekt reagoval na zhoršení poměrů na ubytovnách a v sociálně vyloučených lokalitách v Brně a okolí. Chtěli jsme zlepšit především situaci tamních matek a předškolních dětí. Pravidelnou terénní sociální práci …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 - 31.05.2016
Částka: 1 113 507 Kč
Organizace: Ratolest Brno, z.s.

TD020277 Otevřená propojitelná data v oblasti veřejných rozpočtů

Cílem projektu je navrhnout nový postup pro publikaci vybraných dat z Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) dle principů otevřených a propojitelných dat. Vybraná data z IISSP budou v rámci …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2014 - 30.09.2015
Částka: 300 000 Kč
Organizace: Vysoká škola ekonomická v Praze

Společně bez předsudků ve Frýdlantském výběžku

V projektu Společně bez předsudků ve Frýdlantském výběžku proběhnou besedy s žáky 2. stupně základních škol a se studenty střední školy o sociálním/etnickém napětí v regionu a způsobech a možnostech …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2014 - 30.06.2014
Částka: 25 000 Kč
Organizace: Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost

Společně o předsudcích v Orlové

Chceme se zabývat problémy soužití většinové společnosti s nejrůznějšími majoritami především v sociálně vyloučených oblastí skrze přednášky a besedy s žáky, studenty, politickou reprezentací, a veřejností odbornou i laickou.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2014 - 31.05.2014
Částka: 5 000 Kč
Organizace: YMCA Orlová

Ženy bez domova se vzdělávají v oblasti násilí na ženách

V rámci sebepodpůrné skupiny projektu Společně jako doma bez násilí vznikla užší skupina čtyř žen, které se rozhodly pomáhat dalším ženám bez domova. Vzhledem k tomu, že tyto ženy mají …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.03.2016 - 30.06.2016
Částka: 129 095 Kč
Organizace: Jako doma - Homelike

Studijní cesta – Genderově podmíněné násilí z pohledu norských expertů a expertek

Cílem projektu je poznat a inspirovat se know-how norských organizací i státních institucí, které mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti boje proti genderově podmíněnému násilí. Chceme obohatit a rozšířit naše znalosti …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 07.03.2016 - 30.06.2016
Částka: 132 500 Kč
Organizace: proFem, konzultační středisko pro ženské projekty