Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Stipendium (nadační příspěvek) pro romské vysokoškolské studenty a studentky 2015/2016

Ze stipendia je hrazen příspěvek na studium na vysoké škole, případně školné, a jazykový kurz. Studenti dále ve školním roce 2015/2016 absolvují dobrovolnickou službu v nestátní neziskové organizaci a pracovní …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 - 31.08.2016
Částka: 705 490 Kč

Stipendium (nadační příspěvek) pro romské vysokoškolské studenty a studentky 2016/2017

Ze stipendia je hrazen příspěvek na studium na vysoké škole, případně školné, a jazykový kurz. Studenti dále ve školním roce 2016/2017 absolvují dobrovolnickou službu v nestátní neziskové organizaci a pracovní …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.09.2016 - 31.08.2017
Částka: 431 990 Kč

Stipendium (nadační příspěvek) pro romské vysokoškolské studenty a studentky 2017/2018

Ze stipendia je hrazen příspěvek na studium na vysoké škole, případně školné, a jazykový kurz. Studenti dále ve školním roce 2017/2018 absolvují dobrovolnickou službu v nestátní neziskové organizaci a pracovní …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.09.2017 - 31.08.2018
Částka: 253 355 Kč

Společně bez předsudků ve Frýdlantském výběžku

V projektu Společně bez předsudků ve Frýdlantském výběžku proběhnou besedy s žáky 2. stupně základních škol a se studenty střední školy o sociálním/etnickém napětí v regionu a způsobech a možnostech …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2014 - 30.06.2014
Částka: 25 000 Kč
Organizace: Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost

Společně o předsudcích v Orlové

Chceme se zabývat problémy soužití většinové společnosti s nejrůznějšími majoritami především v sociálně vyloučených oblastí skrze přednášky a besedy s žáky, studenty, politickou reprezentací, a veřejností odbornou i laickou.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2014 - 31.05.2014
Částka: 5 000 Kč
Organizace: YMCA Orlová

Za vzděláním společně

Cílem projektu je dlouhodobě podpořit sociální začlenění, zpřístupnění cesty ke kvalitnímu vzdělávání a pozitivní rozvoj psychosociálních dovedností znevýhodněných dětí, zvýšení sebevědomí rodičů a jejich kompetencí k řešení potíží spojených se …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.10.2016 - 01.10.2017
Částka: 330 236 Kč

Studijní návštěva škol ve Vídni

Zástupci škol sdružených v Lize komunitních škol, z.s. se setkají s pedagogickými pracovníky, odborníky v oblasti vzdělávání, školskými úředníky a zástupci rodičovských sdružení. Společným tématem besed výměna zkušeností v oblasti …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 30.11.2016 - 02.12.2016
Částka: 105 000 Kč
Organizace: Liga komunitních škol, z.s.

Podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání

Dlouhodobým cílem ČOSIV je podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání ve vzdělávacím systému ČR. V předkládaném projektu bude tohoto cíle dosaženo prostřednictvím přenosu a sdílení dobrých praxí ze zahraničních i tuzemských škol, …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.03.2017 - 28.02.2018
Částka: 862 000 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Minimalizace šikany

Realizujeme 1. část komplexního programu Minimalizace šikany pro vybrané školy, které jsou v sítích spolupracujících s OSF, AISIS, SKAV, ČOSIV,…. Kritériem výběru bude proinkluzívní orientace škol. Program ve školách zvýší …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.05.2017 - 30.04.2018
Částka: 486 000 Kč
Organizace: AISIS, občanské sdružení

Výzkum zavádění obědů zdarma ve školách a školkách

Realizace výzkumu zavádění obědů zdarma ve školách a školkách – základní zmapování aktuálního stavu v ČR včetně příkladů dobré praxe ze zahraničí – hloubkové rozhovory s hlavními aktéry (MŠMT, MPSV, …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 13.03.2017 - 30.06.2017
Částka: 205 000 Kč
Organizace: MEDIAN, s.r.o.