Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů!

Cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti v ČR o problematice nerovného odměňování žen a mužů (tzv. GPG), podnítit celospolečenskou diskusi o tomto závažném společenském jevu a hledat způsoby, jak GPG …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 660 582 Kč
Organizace: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Firemní péče o děti RC MUM

RC MUM je nezisková organizace, která poskytuje prostor pro seberealizaci převážně rodičům malých dětí. Cílem projektu je rozvinout myšlenku firemní péče o děti v neziskové organizaci. Zajištěním péče o děti …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 259 560 Kč
Organizace: RC MUM z.s.

Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu

Ženy pracující v sexbyznysu jsou v ČR skupinou, která čelí násilí ze strany policie. Násilí nabývá podoby verbálních i fyzických útoků, ponižujícího zacházení, ale i přehlížení a bagatelizace násilných skutků, …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 2 365 452 Kč
Organizace: ROZKOŠ bez RIZIKA

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Projekt si klade za cíl iniciovat diskusi o souvislosti korupce a genderu. Provede analýzu korupčních trestných činů z pohledu genderu, získá statistické informace o zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 29.02.2016
Částka: 615 800 Kč
Organizace: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Miniškolka Emcéčko

Projekt Miniškolka Emcéčko je zaměřen na podporu rovných příležitostí a podporu slaďování rodinného a pracovního života prostřednictvím podpory a udržení stávajících služeb péče o děti ve věku od 2 do …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 31.10.2015
Částka: 175 935 Kč
Organizace: Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko

Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví

Hlavním cílem projektu je kvantifikace ekonomických dopadů domácího násilí na veřejné rozpočty v oblasti zdravotnictví. Tyto dopady budou dány do souvislosti se stavem veřejných rozpočtů obecně. Dalším z cílů je …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 2 698 000 Kč
Organizace: proFem, konzultační středisko pro ženské projekty

Rovné příležitosti žen migrantek

Projekt usiluje o dosažení rovnosti žen migrantek v ČR, které jsou v kumulovaně diskriminovaném postavení. Základními aktivitami projektu jsou: 1) Analýza politik a praxí z pohledu rovnosti migrantek s kapitolami …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 574 119 Kč
Organizace: Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

ANNA

Romská žena Anna převzala péči o děti příbuzného, které byly v nukleární rodině sexuálně zneužívané. Péče trvala několik let bez vědomí státních institucí, později se Anna stala pěstounkou dětí. V …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 322 647 Kč
Organizace: Univerzita Palackého v Olomouci

JILEHA

Romská ženská skupina pracuje již od roku 2000 na posílení pozice romských žen ve společnosti i komunitě a nyní rozšíří své kapacity a své know-how přenese na lokální úroveň. Během …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 31.03.2016
Částka: 882 248 Kč
Organizace: SLOVO 21, z.s.

Pidilidi v zemi OZ

Projekt se zaměřuje na podporu slaďování pracovního a rodinného života pracovníků Nadace Partnerství a neziskových organizací spolupracujících v areálu Centra NNO a Otevřené zahrady v Brně. Důvodem jeho realizace je …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 433 946 Kč
Organizace: Nadace Partnerství (v mezinárodním styku "Czech Environmental Partnership Foundation - CEPF)