Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Otevírání výsledků hlasování na obecních zastupitelstvech

Projekt spočívá ve zlepšení v současné době velmi špatné dostupnosti a otevřenosti výsledků hlasování v obecních zastupitelstvech prostřednictvím tří konkrétních cílů. Prvním cílem je zajistit zveřejňování jmenovitých výsledků hlasování pomocí …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.04.2015 – 31.03.2016
Částka: 100 000 Kč
Organizace: KohoVolit.eu

Pomáháme pískat korupci.

Projektem řešíme vysokou míru korupčních jednání v ČR z pozice jejich předcházení a současně řešením konkrétních korupčních kauz. Reagujeme na poptávku po právním poradenství v oblasti jednání s korupčním potenciálem,u …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.03.2015 – 31.01.2016
Částka: 500 000 Kč
Organizace: Oživení, o. s.

Rekonstrukce státu: bilance a příprava předvolebního hodnocení

Předkládaný projekt navazuje na běžící projekt „Rekonstrukce státu – Rok druhý” podpořený Fondem Otakara Motejla v roce 2014/15. Cílem Rekonstrukce státu je ve spolupráci s nevládními organizacemi, občany, odborníky a …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.03.2015 – 28.02.2016
Částka: 500 000 Kč
Organizace: Frank Bold Society

Peníze v politice II – Nový zákon o financování politických stran

Peníze v politice a jejich transparentnost jsou klíčem pro omezování korupce. TI chce navázat na své dlouhodobé prosazování jasných pravidel pro financování stran, monitoring otevřenosti financování kampaní (u všech čtver …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.02.2015 – 30.01.2016
Částka: 500 000 Kč
Organizace: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Už jsme trochu dál

Jsme občanské sdružení které dlouhodobě pracuje s osobami s tělesným postižením. Chceme informovat širokou veřejnost o integraci a sociální inkluzi v naší české společnosti. V souvislosti s nedávnými výroky Miloše …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 31.01.2015 – 28.02.2015
Částka: 30 000 Kč
Organizace: Občanské sdružení TAP

Palmovka jinak- vize pro Palmovku

Projekt Palmovka jinak je společným dílem občanů Prahy 8, komunálních politiků a expertů – architektů a urbanistů, jehož cílem je vyhlášení veřejné ideové urbanistické soutěže pro lokalitu Palmovky, tak, aby …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 02.03.2015 – 31.12.2015
Částka: 6 664 Kč
Organizace: 8jinak!

Mezinárodní mentoringový program

Cílem tohoto projektu je posílení spolupráce a výměny informací a zkušeností mezi severskými političkami na straně mentorek a českými političkami na straně mentees. Mentoringový program již běží v rámci projektu …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 28.02.2016
Částka: 130 470 Kč
Organizace: Fórum 50 %, o.p.s.

NOVINÁŘSKÁ CENA 2014

Platba ze zdroje 01-OSI na podporu nezávislé žurnalistiky – praktický workshop kreslení karikatur + promítání filmu Cartoonist.

Rok udělení podpory: 2015
Částka: 15 000 Kč
Organizace: Člověk v tísni, o.p.s.

Posílení spolupráce s Norskem a konference “Skleněný strop”

Hlavním smyslem projektu je prohloubení a rozšíření spolupráce s norským partnerem, organizací Institut for Social Research a dalšími subjekty v Norsku, které řeší komplexně téma diverzity. V rámci posílení bilaterálních …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 15.05.2015 – 30.06.2015
Částka: 118 740 Kč
Organizace: "Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem"

Muži proti násilí na ženách a dětech: sdílení dobré praxe v Norsku a v ČR

Projekt přispívá ke sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti zapojení mužů do prevence domácího násilí a násilí na ženách a dětech v Norsku a v ČR, prostřednictvím dvoudenní …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 15.04.2015 – 31.05.2015
Částka: 132 234 Kč
Organizace: Liga otevřených mužů