Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu

Tento projekt, který zahrnuje výzkumné, pedagogické a publikačně-komunikační části, se zaměří na proměny práce a pracovních podmínek v odvětví obchodu. Jedná se o odvětví s vysokým podílem zaměstnaných žen a …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 819 000 Kč
Organizace: Multikulturní centrum Praha, z.s.

Stop násilí pro zdravotnictví

Cílem projektu je přispět k prevenci a snížení výskytu domácího násilí a zvýšení informovanosti o této oblasti mezi pomáhajícími zdravotnickými profesemi. Naplnění cílů bude postaveno na komplexním vzdělávání klíčových profesí …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 915 001 Kč
Organizace: ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy

Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova

Cílem projektu je vytvořit ucelenou analýzu postavení žen na venkově, která poskytne odborné podklady pro vytvoření podmínek pro rovnost pohlaví v této oblasti. Analýza se zaměří na identifikaci faktorů, které …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 379 000 Kč
Organizace: Civipolis, o.p.s.

Otevřeno x Zavřeno 2015

Připravujeme již 13. ročník soutěže Otevřeno x Zavřeno, která hodnotí otevřenost úřadů a institucí veřejné správy. Ve 12. ročníku (2014) jsme obdrželi rekordní počet 142 nominací, což je v mezinárodním …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.03.2015 – 30.09.2015
Částka: 200 000 Kč
Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.

Otevírání výsledků hlasování na obecních zastupitelstvech

Projekt spočívá ve zlepšení v současné době velmi špatné dostupnosti a otevřenosti výsledků hlasování v obecních zastupitelstvech prostřednictvím tří konkrétních cílů. Prvním cílem je zajistit zveřejňování jmenovitých výsledků hlasování pomocí …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.04.2015 – 31.03.2016
Částka: 100 000 Kč
Organizace: KohoVolit.eu

Pomáháme pískat korupci.

Projektem řešíme vysokou míru korupčních jednání v ČR z pozice jejich předcházení a současně řešením konkrétních korupčních kauz. Reagujeme na poptávku po právním poradenství v oblasti jednání s korupčním potenciálem,u …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.03.2015 – 31.01.2016
Částka: 500 000 Kč
Organizace: Oživení, o. s.

Rekonstrukce státu: bilance a příprava předvolebního hodnocení

Předkládaný projekt navazuje na běžící projekt „Rekonstrukce státu – Rok druhý” podpořený Fondem Otakara Motejla v roce 2014/15. Cílem Rekonstrukce státu je ve spolupráci s nevládními organizacemi, občany, odborníky a …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.03.2015 – 28.02.2016
Částka: 500 000 Kč
Organizace: Frank Bold Society

Peníze v politice II – Nový zákon o financování politických stran

Peníze v politice a jejich transparentnost jsou klíčem pro omezování korupce. TI chce navázat na své dlouhodobé prosazování jasných pravidel pro financování stran, monitoring otevřenosti financování kampaní (u všech čtver …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.02.2015 – 30.01.2016
Částka: 500 000 Kč
Organizace: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Už jsme trochu dál

Jsme občanské sdružení které dlouhodobě pracuje s osobami s tělesným postižením. Chceme informovat širokou veřejnost o integraci a sociální inkluzi v naší české společnosti. V souvislosti s nedávnými výroky Miloše …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 31.01.2015 – 28.02.2015
Částka: 30 000 Kč
Organizace: Občanské sdružení TAP

Palmovka jinak- vize pro Palmovku

Projekt Palmovka jinak je společným dílem občanů Prahy 8, komunálních politiků a expertů – architektů a urbanistů, jehož cílem je vyhlášení veřejné ideové urbanistické soutěže pro lokalitu Palmovky, tak, aby …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 02.03.2015 – 31.12.2015
Částka: 6 664 Kč
Organizace: 8jinak!