Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Datový standard pro registr smluv

Bude implementován datový standard s doplňující metodikou, určený pro publikaci smluv ve formátu otevřených dat. Standard bude vycházet z Open Contracting stadardu, který rozšíříme o detaily specifické pro smlouvy neuzavírané …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.01.2015 – 31.03.2015
Částka: 155 300 Kč
Organizace: Centrum aplikované ekonomie, o.s.

Za inspirací pro práci s mládeží: otevřít obzory genderově netradičních oborů

Studijní a pracovní cesta bude sloužit k zvýšení vědomostních kapacit a know-how žadatele. Cílem této cesty je přinést nové metody práce s mládeží do českého prostředí. Klíčovým tématem je podpora …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.08.2015 – 30.11.2015
Částka: 120 000 Kč
Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Zákonomat

Zákonomat je platforma umožňující veřejnosti zlepšovat stávající a vytvářet nové zákony České republiky. Zákonomat sbírá nápady veřejnosti, s vámi a odborníky je vylepšuje a ty nejlepší doručuje politikům jako připravené …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.04.2015 – 31.12.2015
Částka: 50 000 Kč
Organizace: Zákonomat

Moštování

Nedostatek příležitostí k setkávání občanů a oživení dříve běžných činností a řemesel řeší tento projekt. Občané obce Ostravice si na společné akci s názvem Moštování pochutnají nejen na vlastnoručně vyrobeném …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 31.12.2015
Částka: 37 030 Kč
Organizace: Obnova řemesel v Beskydech

Hudební zkušebna klubu “Dziupla”

Chceme otevřít v rámci mládežnického klubu “Dziupla” v Českém Těšíně hudební zkušebnu, jenž bude přístupná všem zájemcům za nízkou cenu. Chceme tímto podpořit regionální skupiny, zvláště pak mladé, začínající hudebníky. …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 14.12.2015
Částka: 25 000 Kč
Organizace: Sdružení polské mládeže v České republice

Přírodní ochranná bariéra proti vbíhání zvěře na komunikace v Nošovicích a okolí

Projekt se zabývá ochranou zvěře související se zvýšenou frekvencí provozu motorových vozidel, potažmo škodných událostí na nich i škody na zdraví účastníků silničního provozu.

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 31.10.2015
Částka: 129 845 Kč
Organizace: Myslivecké sdružení Nošovice-Lhoty, o.s.

Technika je hra!

Předkládaný projekt je zaměřen na environmentální edukaci děti a mládeže a smysluplné využití jejich volného času. V rámci projektu budeme žáky a studenty základních a středních škol z regionu vzdělávat …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 13.07.2015 – 31.12.2015
Částka: 48 000 Kč
Organizace: TRIANON, z.s.

Dobrovolníci v domácnostech seniorů

Projekt Dobrovolníci v domácnostech seniorů reaguje na množství osamělých seniorů ve Frýdku-Místku, kterým věnují pozornost pečlivě vybíraní a proškolení dobrovolní společníci. Hlavním cílem je psychosociální podpora seniorů, aktivizace i možná …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 31.12.2015
Částka: 40 202 Kč
Organizace: ADRA, o.p.s

Dobrovolníci pro OBŘEB

Databáze suchých kamenných zdí a jejich využití pro tvorbu naučných tras poslouží k získání nových dobrovolníků. Tito dobrovolníci přinesou sdružení Obnova řemesel v Beskydech nové nápady, podněty a energii. Výsledkem …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 30.04.2016
Částka: 9 860 Kč
Organizace: Obnova řemesel v Beskydech

Klub U Skalického draka

Vybavení klubovny pro děti a mládež technikou a hudebními nástroji a zpěvníky, oprava 40 let starého sociálního zařízení a kuchyňky.

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 31.12.2015
Částka: 91 000 Kč
Organizace: Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku