Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Mezinárodní mentoringový program

Cílem tohoto projektu je posílení spolupráce a výměny informací a zkušeností mezi severskými političkami na straně mentorek a českými političkami na straně mentees. Mentoringový program již běží v rámci projektu …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 28.02.2016
Částka: 130 470 Kč
Organizace: Fórum 50 %, o.p.s.

NOVINÁŘSKÁ CENA 2014

Platba ze zdroje 01-OSI na podporu nezávislé žurnalistiky – praktický workshop kreslení karikatur + promítání filmu Cartoonist.

Rok udělení podpory: 2015
Částka: 15 000 Kč
Organizace: Člověk v tísni, o.p.s.

Posílení spolupráce s Norskem a konference “Skleněný strop”

Hlavním smyslem projektu je prohloubení a rozšíření spolupráce s norským partnerem, organizací Institut for Social Research a dalšími subjekty v Norsku, které řeší komplexně téma diverzity. V rámci posílení bilaterálních …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 15.05.2015 – 30.06.2015
Částka: 118 740 Kč
Organizace: "Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem"

Muži proti násilí na ženách a dětech: sdílení dobré praxe v Norsku a v ČR

Projekt přispívá ke sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti zapojení mužů do prevence domácího násilí a násilí na ženách a dětech v Norsku a v ČR, prostřednictvím dvoudenní …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 15.04.2015 – 31.05.2015
Částka: 132 234 Kč
Organizace: Liga otevřených mužů

Datový standard pro registr smluv

Bude implementován datový standard s doplňující metodikou, určený pro publikaci smluv ve formátu otevřených dat. Standard bude vycházet z Open Contracting stadardu, který rozšíříme o detaily specifické pro smlouvy neuzavírané …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.01.2015 – 31.03.2015
Částka: 155 300 Kč
Organizace: Centrum aplikované ekonomie, o.s.

Za inspirací pro práci s mládeží: otevřít obzory genderově netradičních oborů

Studijní a pracovní cesta bude sloužit k zvýšení vědomostních kapacit a know-how žadatele. Cílem této cesty je přinést nové metody práce s mládeží do českého prostředí. Klíčovým tématem je podpora …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.08.2015 – 30.11.2015
Částka: 120 000 Kč
Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Zákonomat

Zákonomat je platforma umožňující veřejnosti zlepšovat stávající a vytvářet nové zákony České republiky. Zákonomat sbírá nápady veřejnosti, s vámi a odborníky je vylepšuje a ty nejlepší doručuje politikům jako připravené …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.04.2015 – 31.12.2015
Částka: 50 000 Kč
Organizace: Zákonomat

Moštování

Nedostatek příležitostí k setkávání občanů a oživení dříve běžných činností a řemesel řeší tento projekt. Občané obce Ostravice si na společné akci s názvem Moštování pochutnají nejen na vlastnoručně vyrobeném …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 31.12.2015
Částka: 37 030 Kč
Organizace: Obnova řemesel v Beskydech

Hudební zkušebna klubu “Dziupla”

Chceme otevřít v rámci mládežnického klubu “Dziupla” v Českém Těšíně hudební zkušebnu, jenž bude přístupná všem zájemcům za nízkou cenu. Chceme tímto podpořit regionální skupiny, zvláště pak mladé, začínající hudebníky. …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 14.12.2015
Částka: 25 000 Kč
Organizace: Sdružení polské mládeže v České republice

Přírodní ochranná bariéra proti vbíhání zvěře na komunikace v Nošovicích a okolí

Projekt se zabývá ochranou zvěře související se zvýšenou frekvencí provozu motorových vozidel, potažmo škodných událostí na nich i škody na zdraví účastníků silničního provozu.

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 31.10.2015
Částka: 129 845 Kč
Organizace: Myslivecké sdružení Nošovice-Lhoty, o.s.