Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Důkaz je víc než řeči

Cílem projektu je vyvracet předsudky o Romech v naší komunitě, městě Ústí nad Orlicí. K tomu chceme využít několika nástrojů. 1/ Důkaz místo řečí – Romové postaví ve vyloučené lokalitě …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 31.10.2015
Částka: 80 000 Kč
Organizace: Sbor Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí

Zkuste to jako my

Oblastní charita Šluknov by ráda preventivně zmírnila projevy nenávisti xenofobie a jejich dopady v lokalitě Šluknov a v některých případech i v ČR.Rádi bychom ukázaly na příkladech,že Rom,Čech i případně …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 31.12.2015
Částka: 46 740 Kč
Organizace: Oblastní charita Šluknov

Likvidace škodní události v garantovaném bydlení

Jedná se o proplacení nákladů v rámci projektu garantovaného bydlení v souladu se Smlouvou o provozu systému v projektu garantovaného bydlení s Agenturou pro sociální začleňování ze dne 18.12.2013.

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 06.05.2015 – 31.12.2015
Částka: 25 500 Kč
Organizace: Oblastní charita Most

Živé proStory ZR

Vizí projektu je prostřednictvím různých forem aktivit – vzdělávacích, osvětových, kulturních a happeningů přivést a zapojit občany města Žďáru nad Sázavou do tématu společného prostoru, historie města a dalších spojujících …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.11.2016
Organizace: Žijeme Žďárem

Zapojení veřejnosti do komunikace s libereckou radnicí

Cílem projektu je zajistit větší zapojení veřejnosti v Liberci do rozhodování o záležitostech rozvojových a investičních plánů. Díky tomu budou mít občané větší dohled nad vynakládáním peněz z městského rozpočtu, …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.08.2015 – 29.02.2016
Organizace: Krajské protikorupční pracoviště o.p.s.

Brno participativně

Projekt Brno participativně vytváří další příležitost pro účast veřejnosti prostřednictvím vývoje participativních aplikací a získávání dalších uživatelsky zajímavých dat v otevřeném formátu, zejména z oblasti znečištění ovzduší. Projekt reaguje na …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.06.2016
Organizace: NESEHNUTÍ Brno

Magistrát do kapsy

Město Děčín poskytuje zdarma svým občanům mobilní aplikaci, která má dosud hlavně informativní charakter (informace o akcích a událostech ve městě, otevírací hodiny, úřední deska). Cílem je služby, které aplikace …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.11.2015
Částka: 100 000 Kč
Organizace: Statutární město Děčín

Otevíráme nemocnice – verejnezdravotnictvi.cz

Chceme vytvořit první kompletní registr městských nemocnic a zdravotnických zařízení, podle kterého by se daly porovnávat informace o hospodaření, dotacích i politickém obsazení těchto zařízení. Důvodem je to, že městské …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 01.02.2016
Částka: 88 000 Kč
Organizace: Brodem UB, o.p.s.

Blanka má smysl, když …

Cílem projektu je zvýšit informovanost veřejnosti a její zapojení do tlaku k realizaci doprovodných opatření se zprovozněním tunelu Blanka, bez kterých nebude dosažen kýžený efekt stavby, tedy zklidnění dopravy v …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 31.03.2016
Organizace: Auto*Mat, o. s.

Co se chystá v okolí

Každé volební období vynakládají města investice na zpracování projektové dokumentace záměrů politického vedení. Stává se, že občané města se o záměrech dozvídají pozdě, ve chvíli, kdy je projekt zpracován a …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.11.2015 – 31.10.2016
Částka: 100 000 Kč
Organizace: PLAC, o.s.