Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Pražská platforma

Cílem projektu je vznik platformy pražských organizací a aktivních občanů, kteří se věnují transparentní a otevřené správě, komunikaci zastupitelů s veřejností a boji proti korupci. Jednotlivé iniciativy budou svými tématy …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.06.2015
Organizace: Pražské fórum

Karviná – Věc veřejná

Prvním cílem projektu je obyvatelům Karvinska poskytnout souhrnné vyvážené informace o dopadech dlouholeté orientace regionu na těžební průmysl a iniciovat veřejnou i odbornou diskuzi ohledně budoucnosti města bez těžby. Taková …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 29.02.2016
Organizace: "S.O.S. Karviná, z. s."

Chceme být slyšet

Projektem chceme podpořit naši snahu o zachování principů účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí v připravované novele stavebního zákona. Principy účasti veřejnosti, mezi něž patří např. právo na svobodný …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.04.2016
Organizace: Zelený kruh

Využití licencí Creative Commons při otevírání radnic

Projekt se zaměří analýzu možností využití, sestavení metodických doporučení a na následné prosazování využívání veřejných licencí Creative Commons pro kultivaci zpřístupňování autorsky chráněného obsahu produkovaného obcemi, jejich příspěvkovými organizacemi, jakož …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 31.08.2016
Částka: 100 000 Kč
Organizace: Iuridicum Remedium, o.s.

Brána pro zapojování do veřejného života

Smyslem našeho projektu je zapojit občany města Trutnova do rozhodování o věcech veřejných, týkajících se jejich běžného života v Trutnově. V současné době není bohužel v našem městě obvyklé, že …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.06.2016
Organizace: Krkonošská Poradenská a Informační, o. p. s.

PÍSECKÝ SVĚT – know-how pro aktivní občany

Písecký svět se po šesti letech práce ve veřejném prostoru stal v regionu uznávanou platformou pro komunikaci občanů s radnicí, pro  diskuzi o věcech veřejného zájmu, pro sdílení zkušeností neziskových …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 30.06.2016
Částka: 100 000 Kč
Organizace: Občanské sdružení Písecký svět

Home-Visiting v ohrožených romských rodinách

Projekt – reakce na potřebu zpřístupnit a realizovat včasnou péči pro ohrožené romské rodiny s dětmi (prenatální období-6 let). Cíle:posilovat rodičovské kompetence, zplnomocňovat romské rodiče, posilovat inkluzi dětí v mainstreamingových …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 880 000 Kč
Organizace: STŘEP, o. s. - České centrum pro sanaci rodiny

Infant Matter

Projekt Infant Matter se věnuje romským rodinám ve dvou sociálně vyloučených lokalitách karlovarského kraje Dobré Vodě a Nové Farmě. Projekt je zaměřen na oblast rané péče a předškolní výchovy. Na …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 877 694 Kč
Organizace: Nová škola, o.p.s.

Rovný start 3

Projekt navazuje na aktivity projektů “Rovný start” a “Rovný start 2” a dále je rozšiřuje, především o tzv. advokační aktivity.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 653 800 Kč
Organizace: SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. p. s.

Jsem o krok dál – aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávaní

Projekt se zaměří na vzdělávání v raném dětství pro děti ve věku 0-6let. Naše činnosti cílíme na komunitní práci, osobní návštěvy v domácnostech, vzdělávací aktivity pro rodiče, posilování předškolního vzdělávání …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 836 400 Kč
Organizace: Vzájemné soužití