Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Home-Visiting v ohrožených romských rodinách

Projekt – reakce na potřebu zpřístupnit a realizovat včasnou péči pro ohrožené romské rodiny s dětmi (prenatální období-6 let). Cíle:posilovat rodičovské kompetence, zplnomocňovat romské rodiče, posilovat inkluzi dětí v mainstreamingových …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 880 000 Kč
Organizace: STŘEP, o. s. - České centrum pro sanaci rodiny

Infant Matter

Projekt Infant Matter se věnuje romským rodinám ve dvou sociálně vyloučených lokalitách karlovarského kraje Dobré Vodě a Nové Farmě. Projekt je zaměřen na oblast rané péče a předškolní výchovy. Na …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 877 694 Kč
Organizace: Nová škola, o.p.s.

Rovný start 3

Projekt navazuje na aktivity projektů “Rovný start” a “Rovný start 2” a dále je rozšiřuje, především o tzv. advokační aktivity.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 653 800 Kč
Organizace: SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. p. s.

Jsem o krok dál – aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávaní

Projekt se zaměří na vzdělávání v raném dětství pro děti ve věku 0-6let. Naše činnosti cílíme na komunitní práci, osobní návštěvy v domácnostech, vzdělávací aktivity pro rodiče, posilování předškolního vzdělávání …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 836 400 Kč
Organizace: Vzájemné soužití

Včasná péče a předškolní výchova

Projekt je zaměřen na rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Cílem je zvýšit motivaci romských rodičů a změnit jejich postoj ke vzdělání jejich dětí. Cílovou skupinou projektu jsou …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 764 068 Kč
Organizace: CENTROM, občanské sdružení

Parenting center IQ Roma servis

Projekt se zaměřuje na podporu romských rodin, především matek s dětmi ve věku 0 – 7 let. Hlavním cílem je pomáhat rodičům rozvíjet své děti a vytvářet jim prostředí, v …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 670 912 Kč
Organizace: IQ Roma servis, o.s.

Kompetence v kostce

Cílem projektu je podpořit jejich integraci romských žen do společnosti a zvýšit jejich možnosti při získání a udržení si zaměstnání. Aktivity projektu jsou zaměřeny na zvyšování kompetencí, znalostí a praktických …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.09.2015
Částka: 1 417 199 Kč
Organizace: Kostka Krásná Lípa, p.o.

Násilí věc (ne)veřejná

Projekt zahrnuje inovativní přístup k řešení problematiky násilí na ženách/mužích a problematiky domácího násilí, a to posunem služby „za klientem“ a zavedením nového typu služby, současně působí preventivně na snížení …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.04.2016
Částka: 7 192 900 Kč
Organizace: SPONDEA, o.p.s.

Hájíme práva žen v České republice

Cílem projektu je zlepšit prosazování rovných šancí pro ženy a muže na všech úrovních – tedy v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti. Toho chceme dosáhnout …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 7 214 564 Kč
Organizace: Česká ženská lobby, o.s.

Hledejme společně novou cestu!

Cílem projektu je zvýšit povědomí konkrétní skupiny romských žen o genderových tématech, motivovat je k potřebě profesního rozvoje a podpořit jejich vstup na trh práce. Projekt rovněž zaciluje na sensibilizaci …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 889 704 Kč
Organizace: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.