Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím

Projekt si klade za cíl vybudovat specializovanou bezplatnou linku první pomoci odpovídající technicky a kapacitně aktuálním potřebám. Linka bude od 1. 1. 2015 poskytovat v ČR okamžitou pomoc osobám ohroženým …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 11 454 894 Kč
Organizace: Bílý kruh bezpečí, z.s.

Rovnost 2.0 – romské dívky a chlapci v českých školách

Projekt zvýší povědomí vyučujících na prvním stupni základních škol o genderových a etnických stereotypech, jejich vzájemné provázanosti a negativních dopadech na romské žákyně a žáky. Hlavní aktivity zahrnují výzkumnou analýzu …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 1 024 147 Kč
Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.

Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu.

Cílem našeho projektu je zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. Zaměříme se na státní podniky, městské firmy a kotované společnosti a princip obsazování jejich statutárních orgánů. Pro ty připravíme Strategický …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 31.03.2016
Částka: 6 825 014 Kč
Organizace: "Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem"

Muži proti násilí na ženách a dětech

Projekt přispívá ke snížení výskytu a k prevenci domácího násilí díky adaptaci know-how norské genderové organizace Reform. Zahrnuje proškolení českých odborníků/ic v inovativní metodě zvládání agrese, její pilotní ověření a …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.06.2015
Částka: 1 380 000 Kč
Organizace: Liga otevřených mužů

Ženy na vedlejší koleji (?)

Projekt se týká migrantek ve středním a vyšším věku. Chce vyrovnat jejich postavení, posílit práva, pomoci s důchody, skloubit rodinu a práci, zjistit míru integrace, srovnat je s vrstevnicemi z …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 7 084 206 Kč
Organizace: SDRUŽENÍ PRO INTEGRACI A MIGRACI

Podpora odborné veřejnosti při propagaci inkluzivního vzdělávání

Dlouhodobým cílem ČOSIV je podpora implementace inkluzivního vzdělávání (dále také IV) ve vzdělávacím systému ČR, v rámci předkládaného projektu bude tohoto cíle dosahováno prostřednictvím síťování neziskových organizací a zástupců odborné …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 31.05.2015
Částka: 350 000 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání o. s.

Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě

Projekt reaguje na přemíru diskriminačních reklam v českém veřejném prostoru. V návaznosti na zkušenosti realizátora i partnerských organizací volíme jako klíčové cíle změnit praxi dozorových a samoregulačních orgánů reklamy, která …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 2 108 000 Kč
Organizace: NESEHNUTÍ Brno

Otevřete.cz 2014

Cílem projektu je podpora a rozvoj programu Otevřené společnosti, o.p.s. zaměřeného na svobodný přístup k informacím a upevnění role programu jako leadra občanské společnosti při zabezpečení vymáhání práva na informace. …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.06.2015
Částka: 200 000 Kč
Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.

Peníze v politice – Monitoring financování a férového průběhu politických kampaní

Peníze v politice jsou klíč pro omezení korupce. Supervolební rok 2014 je velkou příležitostí otevřenost kampaní zvýšit a TI bude pokračovat v navázané tradici podrobného monitoringu financování volebních kampaní – …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.01.2015
Částka: 250 000 Kč
Organizace: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Snížení rizika obchodování s lidmi u žen bez domova

Hlavním cílem projektu je snížení rizik obchodování s lidmi u žen bez domova prostřednictvím terénního výzkumu specifik tohoto jevu, následné analýzy výsledků, včetně výzkumu co nejefektivnějšího systému prevence a pomoci, …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 31.08.2015
Částka: 708 200 Kč
Organizace: La Strada Česká republika, o.p.s.