Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě

Projekt reaguje na přemíru diskriminačních reklam v českém veřejném prostoru. V návaznosti na zkušenosti realizátora i partnerských organizací volíme jako klíčové cíle změnit praxi dozorových a samoregulačních orgánů reklamy, která …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 2 108 000 Kč
Organizace: NESEHNUTÍ Brno

Otevřete.cz 2014

Cílem projektu je podpora a rozvoj programu Otevřené společnosti, o.p.s. zaměřeného na svobodný přístup k informacím a upevnění role programu jako leadra občanské společnosti při zabezpečení vymáhání práva na informace. …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.06.2015
Částka: 200 000 Kč
Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.

Peníze v politice – Monitoring financování a férového průběhu politických kampaní

Peníze v politice jsou klíč pro omezení korupce. Supervolební rok 2014 je velkou příležitostí otevřenost kampaní zvýšit a TI bude pokračovat v navázané tradici podrobného monitoringu financování volebních kampaní – …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.01.2015
Částka: 250 000 Kč
Organizace: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Snížení rizika obchodování s lidmi u žen bez domova

Hlavním cílem projektu je snížení rizik obchodování s lidmi u žen bez domova prostřednictvím terénního výzkumu specifik tohoto jevu, následné analýzy výsledků, včetně výzkumu co nejefektivnějšího systému prevence a pomoci, …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 31.08.2015
Částka: 708 200 Kč
Organizace: La Strada Česká republika, o.p.s.

Rovné příležitosti na každý den

Cílem partnerského projektu tří organizací je motivovat většinovou ženskou populaci k zájmu o rovné příležitosti prostřednictvím originální publikace a zároveň podpořit skupinu žen na Vysočině k založení ženské organizace. Publikace …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 1 399 201 Kč
Organizace: Evropská kontaktní skupina

Ženy a muži v rovnováze

Projekt reaguje na znevýhodnění žen v přístupu k rozhodování a nedostatečné zohledňování jejich potřeb (gender mainstreaming). Souvislost mezi oběma problémy bude prozkoumána. Globální cíl: systémová změna na základě výzkumů, osvěty …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 8 850 348 Kč
Organizace: Fórum 50 %, o.p.s.

Rekonstrukce státu – Rok druhý

Projekt Rekonstrukce státu usiluje o systémové řešení problému politické korupce a zneužívání veřejných prostředků v České republice. K nastartování potřebných změn v této oblasti jsou v první řadě zapotřebí taková …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 02.06.2014 – 31.05.2015
Částka: 756 359 Kč
Organizace: Frank Bold Society

L I V

Cílem projektu je podpora osob ohrožených domácím násilím a prevence domácího násilí v komunitě sluchově postižené (neslyšící) mládeže s využitím inovativních postupů a vzdělávacích materiálů, které respektují specifické komunikační potřeby …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.11.2014 – 31.01.2016
Částka: 703 188 Kč
Organizace: Labyrint Brno, o.s.

AdvoCats for Women – právem proti násilí ženách

Projekt se zaměřuje na identifikaci a odstranění legislativních nedostatků v zákonech týkajících se násilí na ženách a problémů při aplikaci těchto zákonů v praxi. Pro zlepšení situace je nutné analyzovat …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 31.03.2016
Částka: 2 586 000 Kč
Organizace: proFem, konzultační středisko pro ženské projekty

Drogové závislosti – násilníci a oběti

Projekt se zaměřuje na zavedení terapeutických modelů – prožitého násilí a zvládání vlastní agrese v rámci léčby drogových závislostí v Terapeutické komunitě Karlov a Němčice (TKK,TKN). Tyto aktivity budou podkladem …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 6 390 066 Kč
Organizace: SANANIM