Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Prevence homofobie a šikany mladých LGBT osob

Základním cílem projektu je prevence násilí a šikany na mladých lesbách, gayích, bisexuálech a transgender osobách (dále jen „LGBT“) prevence pokusů o sebevraždy, nadužívání drog a depresí u těchto osob. …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 1 683 000 Kč
Organizace: Prague Pride, z.s.

Optimalizace mezioborové spolupráce v oblasti ochrany obchodovaných osob a prevence

Projekt se věnuje problematice meziresortní spolupráce v oblasti prevence obchodování s lidmi a asistence obětem, kterou má ambici analyzovat a poté dle doporučení zefektivnit. Také má přispět ke zkvalitnění poskytovaných …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 911 500 Kč
Organizace: La Strada Česká republika, o.p.s.

Transparentnost nakládání s DNA jako nezbytný předpoklad zdravé společnosti.

Cílem projektu je zvýšit transparentnost využívání údajů o DNA ve státní správě a zlepšit možnosti občanů kontrolovat a ovlivnit to, jak je s jejich DNA nakládáno. Cílem je prosazení zákona …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 02.06.2014 – 01.06.2015
Částka: 260 000 Kč
Organizace: Iuridicum Remedium, o.s.

CoZaTo – korupce a občanské vzdělávání

V únoru 2014 jsme zahájili projekt CoZaTo – o nemoci jménem korupce, jde o výuku na 20 školách, která se uskutečňuje také za pomoci divadelních scének a komiksu. A divadelní …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 31.03.2015
Částka: 73 728 Kč
Organizace: Brodem UB, o.p.s.

Férová policie – férové vyšetřování

V současnosti neexistuje efektivní kontrola policie a v rozporu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva nedochází k efektivnímu vyšetřování policejního násilí. Nový nezávislý orgán pro vyšetřování policie – Generální …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 02.06.2014 – 29.05.2015
Částka: 500 000 Kč
Organizace: Liga lidských práv

PolitickeFinance.cz – rozšíření a aktualizace

Projekt podstatně rozšíří webovou platformu poskytující data o financování politických stran. Konkrétně přidá aktuální data pro všechny relevantní politické strany, jména dárců, indikátory podezřelých dárců, strojově čitelné rozhraní.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 15.06.2014 – 30.11.2014
Částka: 180 000 Kč
Organizace: Centrum aplikované ekonomie, o.s.

Transparentnost městských společností

Projekt se snaží reagovat na problém nízké transparentnosti obchodních společností ovládaných místními samosprávami (MOE) formulací a popularizací žádoucího modelu transparentnosti MOE, který je proveditelný v rámci samostatné působnosti samospráv.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 18.06.2014 – 28.02.2015
Částka: 300 000 Kč
Organizace: Oživení, o. s.

Kulaté stoly ke vzdělávací politice

Kulaté stoly pořádá SKAV od roku 2003. Jejich cílem je otevírat aktuální témata ve vzdělávání a sezvat k jednomu stolu zástupce rozdílných názorů, poskytnout prostor pro diskuzi a hledání shody …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 02.06.2014 – 31.12.2014
Částka: 50 000 Kč
Organizace: Stálá konference asociací ve vzdělávání, o.s.

10 případů veřejných zakázek

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.05.2014 – 31.10.2014
Částka: 75 000 Kč
Organizace: Oživení, o. s.

zIndex – hodnocení zakázek obcí 2011-2013

Projekt zhodnotí praxi zadávání veřejných zakázek měst a obcí nad 10.000 obyvatel v období 2011-2013. Cílem je dát voličům před volbami úplnou a jednoduše prezentovanou informaci o hospodaření jejich města, …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.05.2014 – 31.10.2014
Částka: 310 000 Kč
Organizace: Centrum aplikované ekonomie, o.s.