Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

U4 – Studijní cesta do Norska

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (TI-CZ) realizuje v současnosti projekt „Neúplatné ženy? Genderové dimenze korupce“ zaměřený na výzkum genderových aspektů korupce na národní úrovni. Tomuto tématu se v ČR …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.04.2016 - 01.06.2016
Částka: 97 200 Kč
Organizace: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

HODNOCENÍ TRANSPARENTNOSTI KRAJŮ – Krajské volby 2016

Projekt poskytne srozumitelný a komplexní instrument hodnocení otevřenosti fungování krajů v České republiec, který v rámci nadcházejících krajských voleb v roce 2016 přinese do předvolebního období relevantní témata ve snaze …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.04.2016 - 31.12.2016
Částka: 400 000 Kč
Organizace: Oživení, o. s.

Rekonstrukce státu 2016

Projekt navazuje na předchozí projekty podpořené z Fondu Otakara Motejla a je součástí dlouhodobé iniciativy Rekonstrukce státu, jejímž cílem je prosazení devíti zákonů proti systémové politické korupci v České republice. …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.03.2016 - 28.02.2017
Částka: 399 749 Kč
Organizace: Frank Bold Society

Volební kalkulačka pro krajské a senátní volby 2016

Již několik desetiletí je jedním z hlavních problémů evropských demokracií nízká a stále klesající účast ve volbách. Od konce 90. let tento pokles zasahuje i ČR, kde se účast snižuje …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.07.2016 - 30.11.2016
Částka: 100 000 Kč
Organizace: KohoVolit.eu

Na perutích RAF

Projekt si klade za cíl vydat první knihu o životě významného československého vojenského pilota plk. in mem. A.Velebnovského, rodáka z Jablunkova, který jako velitel letky 1. Perutě RAF se zúčastnil …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 31.03.2016 - 30.09.2016
Částka: 30 000 Kč
Organizace: Sdružení pro rozvoj třinecka a jablunkovska, z.s.

Skalická zahrada to je paráda

Naše zahrada je situována vedle kostela sv. Martina Tourského ve Skalici. Máme oplocené hřiště, chybí nám však hřiště vybavit brankami, volejbalovou sítí, koši na basketbal a také různými prolézačkami pro …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.07.2016 - 30.11.2016
Částka: 100 000 Kč
Organizace: Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku

Duše přírody v umění aneb otevřená škola

Priority: 1.V rámci projektu usilujeme o komunitní spolupráci v obci, aktivní zapojení rodičů prarodičů do společného života s dětmi. Škola se stane přívětivým místem pro setkání všech generací a předávání …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.09.2016 - 30.06.2017
Částka: 44 000 Kč
Organizace: Základní škola Dobrá, příspěvková organizace

Ekohraní

Projekt inovativním způsobem řeší problém nedostatečné informovanosti a povědomí o současných environmentálních problémech a zároveň nabízí možnost poznat a otestovat nová řešení těchto problémů v praxi. Cílem projektu je propagovat …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 15.07.2016 - 31.12.2016
Částka: 78 000 Kč
Organizace: TRIANON, z.s.

TRIANON jede!

Projekt řeší problém související s omezenými zdroji sociálního podniku spolku TRIANON a jeho nedostatečnou provozní a materiálovou kapacitou. Zároveň je v rámci projektu řešena nedostatečná informovanost místní komunity a široké …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.06.2016 - 31.12.2016
Částka: 131 000 Kč
Organizace: TRIANON, z.s.

Stavíme novou klubovnu

Klubovna je pro oddíl domovem. Je místem pro konání schůzek družin i oddílu, místem kde se žije, učí,hraje, zpívá a soutěží. Skauting se snaží zlepšovat svět skrze děti a mladé …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.07.2016 - 30.04.2017
Částka: 100 000 Kč
Organizace: Junák - český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, z. s.