Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Pomáháme pískat korupci.

Projektem řešíme vysokou míru korupčních jednání v ČR z pozice jejich předcházení a současně řešením konkrétních korupčních kauz. Reagujeme na poptávku po právním poradenství v oblasti jednání s korupčním potenciálem,u …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.03.2015 – 31.01.2016
Částka: 500 000 Kč
Organizace: Oživení, o. s.

Rekonstrukce státu: bilance a příprava předvolebního hodnocení

Předkládaný projekt navazuje na běžící projekt „Rekonstrukce státu – Rok druhý” podpořený Fondem Otakara Motejla v roce 2014/15. Cílem Rekonstrukce státu je ve spolupráci s nevládními organizacemi, občany, odborníky a …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.03.2015 – 28.02.2016
Částka: 500 000 Kč
Organizace: Frank Bold Society

Peníze v politice II – Nový zákon o financování politických stran

Peníze v politice a jejich transparentnost jsou klíčem pro omezování korupce. TI chce navázat na své dlouhodobé prosazování jasných pravidel pro financování stran, monitoring otevřenosti financování kampaní (u všech čtver …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.02.2015 – 30.01.2016
Částka: 500 000 Kč
Organizace: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Palmovka jinak- vize pro Palmovku

Projekt Palmovka jinak je společným dílem občanů Prahy 8, komunálních politiků a expertů – architektů a urbanistů, jehož cílem je vyhlášení veřejné ideové urbanistické soutěže pro lokalitu Palmovky, tak, aby …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 02.03.2015 – 31.12.2015
Částka: 6 664 Kč
Organizace: 8jinak!

Datový standard pro registr smluv

Bude implementován datový standard s doplňující metodikou, určený pro publikaci smluv ve formátu otevřených dat. Standard bude vycházet z Open Contracting stadardu, který rozšíříme o detaily specifické pro smlouvy neuzavírané …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.01.2015 – 31.03.2015
Částka: 155 300 Kč
Organizace: Centrum aplikované ekonomie, o.s.

Zákonomat

Zákonomat je platforma umožňující veřejnosti zlepšovat stávající a vytvářet nové zákony České republiky. Zákonomat sbírá nápady veřejnosti, s vámi a odborníky je vylepšuje a ty nejlepší doručuje politikům jako připravené …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.04.2015 – 31.12.2015
Částka: 50 000 Kč
Organizace: Zákonomat

Živé proStory ZR

Vizí projektu je prostřednictvím různých forem aktivit – vzdělávacích, osvětových, kulturních a happeningů přivést a zapojit občany města Žďáru nad Sázavou do tématu společného prostoru, historie města a dalších spojujících …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.11.2016
Organizace: Žijeme Žďárem

Zapojení veřejnosti do komunikace s libereckou radnicí

Cílem projektu je zajistit větší zapojení veřejnosti v Liberci do rozhodování o záležitostech rozvojových a investičních plánů. Díky tomu budou mít občané větší dohled nad vynakládáním peněz z městského rozpočtu, …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.08.2015 – 29.02.2016
Organizace: Krajské protikorupční pracoviště o.p.s.

Brno participativně

Projekt Brno participativně vytváří další příležitost pro účast veřejnosti prostřednictvím vývoje participativních aplikací a získávání dalších uživatelsky zajímavých dat v otevřeném formátu, zejména z oblasti znečištění ovzduší. Projekt reaguje na …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.06.2016
Organizace: NESEHNUTÍ Brno

Magistrát do kapsy

Město Děčín poskytuje zdarma svým občanům mobilní aplikaci, která má dosud hlavně informativní charakter (informace o akcích a událostech ve městě, otevírací hodiny, úřední deska). Cílem je služby, které aplikace …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.11.2015
Částka: 100 000 Kč
Organizace: Statutární město Děčín