Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Vzkříšení folklórní tradice v obci Janovice

Projektem chceme zahájit obnovení folklórní tradice v obci, která sahá do 30.let 20. století, kdy v obci fungoval folklórní soubor dospělých Ondráš a následně i dětský soubor Ondrášek. V obci …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.07.2016 - 30.11.2016
Částka: 50 000 Kč
Organizace: PRVOČAS z.s.

Morávka na suchu

Řeka Morávka je jedinečnou ukázkou zachovalého divočícího toku s rozsáhlými štěrkovými náplavy. Jak ukazují poslední výzkumy, brzy tomu může být jinak. Vlivem lidských zásahů totiž došlo ke změnám přirozených procesů …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.09.2016 - 31.08.2017
Částka: 102 000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR

Fotbal jako prevence

Cílem projektu je umožnit dětem ze sociálně vyloučených lokalit na území města Frýdku-Místku (ulice Míru a Sokolská) smysluplné trávení volného času, které pro ně může být alternativou k sociálně nežádoucímu …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.05.2016 - 30.04.2017
Částka: 20 000 Kč
Organizace: Házíme lano z. s.

Cesta ke Galerii Galaxie

Projekt Ke hvězdám žije! Navazujeme na záchranu někdejšího depozitáře muzea Tatry (objekt č. 107) s historickou hodnotou pro město Kopřivnici. Postupnými kroky a se zapojením veřejnosti vzniká Galerie Galaxie – …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.07.2016 - 30.06.2017
Částka: 99 000 Kč
Organizace: PURPURA, o.s.

Chceme dát více

Projekt řeší posílení fundraisingových (FR) a komunikačních (PR) kapacit organizace, která působí v Moravskoslezském kraji od roku 2004 a věnuje se kromě hospicové péče také hájení práv a zájmů pečujících. …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.07.2016 - 30.06.2017
Částka: 50 000 Kč
Organizace: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

PROFICIO profesionálně

Cílem projektu “PROFICIO profesionálně” je stabilizovat organizaci a významně nakročit směrem k trvale udržitelnému fungování organizace, která pravidelně obsluhuje více než 500 klientů (především z řad rodin s malými dětmi) …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.08.2017 - 31.07.2018
Částka: 180 000 Kč
Organizace: PROFICIO, z.s.

Oživíme Faunapark a zachráníme klubovnu

Projekt si klade za cíl podpořit rozvoj komunitního života ve Frýdku-Místku a jeho blízkém okolí. Hlavním cílem je organizování aktivit se zaměřením na zvířata, přírodu, ekologické, kulturní a společenské témata. …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.07.2017 - 31.12.2018
Částka: 250 000 Kč
Organizace: Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku

Vrchy poznávají řemesla

V rámci workshopů a tvůrčích dílen chceme návštěvníkům přiblížit řemesla známá i neznámá.

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.09.2017 - 31.12.2017
Částka: 10 000 Kč
Organizace: Knihovna Vrchy - spolek vzájemného soužití

OK WC Osůvka + dětské ekodílny

Primárním cílem projektu je eliminace základního problému, který v praxi znemožňuje efektivní využití areálu jako místa pro trávení volného času spoluobčanů – chátrajících WC. Neméně důležitým sekundárním cílem je zapojení …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 10.05.2017 - 30.10.2017
Částka: 59 800 Kč
Organizace: Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Třinci - Osůvkách

Záchrana mokřadů v Beskydech

Mokřady patří mezi nejohroženější ekosystémy na světě. Přitom se jedná o jedno z nejdynamičtěji se vyvíjejících společenstev s obrovskou druhovou pestrostí. Kvůli obtížnému obhospodařování však stojí stranou zájmu a jediné …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.11.2017 - 31.10.2018
Částka: 150 000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR