Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Aven Amenca Brno- Vyškov- Břeclav

Projekt je založen na předchozím projektovém období (projektu Romští rodiče pro inkluzi) kde jsme dospěli k přesvědčení, že se musíme více zaměřovat na advokační activity a celkové budování komunity s …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.05.2017 - 31.03.2018
Částka: 657 900 Kč
Organizace: IQ Roma servis, z.s.

Mapování asistentů pedagoga a školních asistentů

Projekt má za cíl základní zmapování využívání asistentů pedagoga a školních asistentů mateřskými a základními školami. Hlavním výstupem projektu bude úplný seznam škol, které zaměstnávají školní asistenty, nebo asistenty pedagoga …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.04.2017 - 30.06.2017
Částka: 35 000 Kč
Organizace: Nová škola, o.p.s.

Revoluce na střední

Střední školství se dlouhodobě potýká s různými problémy. Společenská poptávka po změnách je velmi roztříštěná a školství v České republice chybí jednotný směr. Česká středoškolská unie přichází s devíti prioritami, …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.08.2017 - 31.07.2018
Částka: 112 250 Kč
Organizace: Česká středoškolská unie, z. s.

Vzdělávání přede-vším

Pokračování práce koordinační skupiny v období voleb do Poslanecké sněmovny a mediální práce zaměřená na prosazování témat spojených se společenskou soudržností.

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.08.2017 - 28.02.2018
Částka: 400 000 Kč
Organizace: EDUin, o.p.s.

Města vzdělávání – Chomutov

Participativní vedení tvorby strategie vzdělávání.

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.01.2016 - 30.06.2016
Částka: 100 000 Kč
Organizace: EDUin, o.p.s.

Institucionální podpora České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

Projekt je zaměřen na realizaci advokačních aktivit spojených s implementací novely školského zákona, činnost expertů ČOSIV v pracovních skupinách MŠMT k problematice tvorby nových vyhlášek navazujících na novelizovaný § 16 …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 31.07.2016
Částka: 690 000 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Už jsme trochu dál

Jsme občanské sdružení které dlouhodobě pracuje s osobami s tělesným postižením. Chceme informovat širokou veřejnost o integraci a sociální inkluzi v naší české společnosti. V souvislosti s nedávnými výroky Miloše …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 31.01.2015 – 28.02.2015
Částka: 30 000 Kč
Organizace: Občanské sdružení TAP

Hvězdička září pro všechny

Do sociálně vyloučené lokality v okolí ulice Bratislavská v Brně, která byla dosud téměř výhradně osídlena Romy, se začíná ve větší míře stěhovat i majoritní populace. Obě skupiny jsou k …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 31.12.2015
Částka: 99 700 Kč
Organizace: DROM, romské středisko

Ubytovny NE, ALE…

Projekt vstupuje formou informační kampaně do veřejné diskuse o podobě tzv.sociálního bydlení. Spolupracuje s Platformou pro sociální bydlení,jejíž je realizátor aktivním členem. Kampaň bude zaměřena na podporu informovanosti o problematice …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 31.12.2015
Částka: 53 560 Kč
Organizace: Občanské sdružení R - Mosty

Důkaz je víc než řeči

Cílem projektu je vyvracet předsudky o Romech v naší komunitě, městě Ústí nad Orlicí. K tomu chceme využít několika nástrojů. 1/ Důkaz místo řečí – Romové postaví ve vyloučené lokalitě …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 31.10.2015
Částka: 80 000 Kč
Organizace: Sbor Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí