Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

České porodnictví na hraně

Projekt chce skrz legislativní návrh změny zákona o zdravotních službách (ZoZS) a cílenou mediální práci efektivně využít očekávaného přelomového rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) v otázce českého porodnictví. …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.08.2014
Částka: 200 000 Kč
Organizace: NESEHNUTÍ Brno

Bezpečný domov

Tento projekt je zaměřen na rizikovou a zároveň motivovanou skupinu rodin bez ohledu na etnikum, ve kterých byly zaznamenány případy domácího násilí, a které mají alespoň jedno dítě ve věku …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 30.11.2015
Částka: 395 145 Kč
Organizace: Thomayerova nemocnice

Pro Fair Play

Cílem projektu je pozitivní a statisticky významná celospolečenská změna ve vnímání problematiky rovných příležitostí skrze mohutnou medializaci využívající nejsilnější rádia v ČR a spolupráci lidí. Změna je prokazatelná nezávislým výzkumem …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 31.12.2015
Částka: 6 200 000 Kč
Organizace: Lagardere Active ČR, a.s.

Gender v inovacích – inovace v klastrech

Projekt se zaměřuje na gender mainstreaming v klastrech v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu je podpora začlenění tématu gender do všech sfér inovací a posílení inovačního potenciálu klastrů prostřednictvím aplikace …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.12.2014 – 30.10.2015
Částka: 985 420 Kč
Organizace: "Národní klastrová asociace"

Technika a ICT – Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Česká republika patří v evropském měřítku k zemím s velice podprůměrným zastoupením žen v technických a ICT oborech, což přináší řadu negativních důsledků v hospodářské a společenské oblasti. Hlavním cílem …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 6 394 986 Kč
Organizace: Akademie HK PK, o.p.s.

Prevence homofobie a šikany mladých LGBT osob

Základním cílem projektu je prevence násilí a šikany na mladých lesbách, gayích, bisexuálech a transgender osobách (dále jen „LGBT“) prevence pokusů o sebevraždy, nadužívání drog a depresí u těchto osob. …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 1 683 000 Kč
Organizace: Prague Pride, z.s.

Optimalizace mezioborové spolupráce v oblasti ochrany obchodovaných osob a prevence

Projekt se věnuje problematice meziresortní spolupráce v oblasti prevence obchodování s lidmi a asistence obětem, kterou má ambici analyzovat a poté dle doporučení zefektivnit. Také má přispět ke zkvalitnění poskytovaných …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 911 500 Kč
Organizace: La Strada Česká republika, o.p.s.

Transparentnost nakládání s DNA jako nezbytný předpoklad zdravé společnosti.

Cílem projektu je zvýšit transparentnost využívání údajů o DNA ve státní správě a zlepšit možnosti občanů kontrolovat a ovlivnit to, jak je s jejich DNA nakládáno. Cílem je prosazení zákona …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 02.06.2014 – 01.06.2015
Částka: 260 000 Kč
Organizace: Iuridicum Remedium, o.s.

CoZaTo – korupce a občanské vzdělávání

V únoru 2014 jsme zahájili projekt CoZaTo – o nemoci jménem korupce, jde o výuku na 20 školách, která se uskutečňuje také za pomoci divadelních scének a komiksu. A divadelní …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 31.03.2015
Částka: 73 728 Kč
Organizace: Brodem UB, o.p.s.

Férová policie – férové vyšetřování

V současnosti neexistuje efektivní kontrola policie a v rozporu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva nedochází k efektivnímu vyšetřování policejního násilí. Nový nezávislý orgán pro vyšetřování policie – Generální …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 02.06.2014 – 29.05.2015
Částka: 500 000 Kč
Organizace: Liga lidských práv