Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

PolitickeFinance.cz – rozšíření a aktualizace

Projekt podstatně rozšíří webovou platformu poskytující data o financování politických stran. Konkrétně přidá aktuální data pro všechny relevantní politické strany, jména dárců, indikátory podezřelých dárců, strojově čitelné rozhraní.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 15.06.2014 – 30.11.2014
Částka: 180 000 Kč
Organizace: Centrum aplikované ekonomie, o.s.

Transparentnost městských společností

Projekt se snaží reagovat na problém nízké transparentnosti obchodních společností ovládaných místními samosprávami (MOE) formulací a popularizací žádoucího modelu transparentnosti MOE, který je proveditelný v rámci samostatné působnosti samospráv.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 18.06.2014 – 28.02.2015
Částka: 300 000 Kč
Organizace: Oživení, o. s.

Kulaté stoly ke vzdělávací politice

Kulaté stoly pořádá SKAV od roku 2003. Jejich cílem je otevírat aktuální témata ve vzdělávání a sezvat k jednomu stolu zástupce rozdílných názorů, poskytnout prostor pro diskuzi a hledání shody …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 02.06.2014 – 31.12.2014
Částka: 50 000 Kč
Organizace: Stálá konference asociací ve vzdělávání, o.s.

10 případů veřejných zakázek

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.05.2014 – 31.10.2014
Částka: 75 000 Kč
Organizace: Oživení, o. s.

zIndex – hodnocení zakázek obcí 2011-2013

Projekt zhodnotí praxi zadávání veřejných zakázek měst a obcí nad 10.000 obyvatel v období 2011-2013. Cílem je dát voličům před volbami úplnou a jednoduše prezentovanou informaci o hospodaření jejich města, …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.05.2014 – 31.10.2014
Částka: 310 000 Kč
Organizace: Centrum aplikované ekonomie, o.s.

Transparentní politici – volby do Evropského parlamentu 2014

Cílem projektu je dlouhodobé zvýšení informovanosti občanů o jejich politických zastupitelích i aktivizace občanské společnosti ve vztahu k volbám do Evropského parlamentu.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.05.2014
Částka: 71 000 Kč
Organizace: Naši politici o.s.

Zajištění vyváženého zpravodajství z protiromských akcí

Vlastním zpravodajským pokrytím protiromských akcí získáme materiál, který bude sloužit k on-line informování na romea.cz (s více než 3000 návštěvníky denně), jako zdroj materiálu pro ostatní média a ČTK a …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 31.12.2014
Částka: 100 000 Kč
Organizace: ROMEA

Podpora obětí protiromských shromáždění v ČR

Projekt je zaměřený na podporu romských komunit čelícím nenávistným protiromským demonstracím a k podpoře dobrých sousedských vztahů v místě protiromských pochodů.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 28.04.2014 – 01.11.2014
Částka: 100 000 Kč
Organizace: "KONEXE"

Lepší místo pro sto tisíc Čechů

Lidé v Česku stále často přehlížejí nedostatky veřejného prostoru. Chceme je motivovat, propojovat a nabídnout jim fungující službu, která jim umožní jednoduše se zapojit do zlepšování jejich obce. Současně pomůže …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.06.2014 – 31.01.2015
Částka: 307 670 Kč
Organizace: Lepší místo, o. s.

Bez veřejnosti to v Liberci už nepůjde

Cílem projektu je podstatně zvýšit vliv občanů města Liberce na to, jak se bude město dále rozvíjet a to zejména pomocí tří nástrojů: podporou vzniku osadních výborů, jednorázovým vydáním “rádce …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 31.01.2015
Částka: 184 320 Kč
Organizace: Krajské protikorupční pracoviště o.p.s.