Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Velké šelmy a veřejnost

Velké šelmy jsou atraktivní téma. Jejich počet tomu však neodpovídá a v mnohých lidech navíc stále vzbuzují neoprávněné obavy. Popularizace velkých šelem a jejich úlohy v přírodě zlepší veřejné mínění …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.08.2014 – 31.07.2015
Částka: 150 000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR

Zachování tradiční architektury ve formě úlů- Mini skanzen

Skanzenem miniatur chceme vyzdvihnout naši tradiční architekturu. Chceme vybudovat včelí vesničku, jejíž budovy budou tvořit mini kopie našich staveb v tradičním stylu. Projektem chceme podpořit turistický ruch na Hrčavě, Bukovci …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.08.2014 – 31.08.2015
Částka: 100 000 Kč
Organizace: Hrčávka o.s.

Krajina pro rodiče i děti

Rodiče a jejich děti jsou z našich zkušeností zatím málo oslovenou skupinou v rámci aktivní ochrany přírody a krajiny. Cílem je vytvořit či prohloubit jejich vztah k přírodě, a to …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 31.08.2015
Částka: 140 000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR

Suchá kamenná zeď – nauč se ji postavit.

Naši předkové uměli postavit suchou kamennou zeď velmi dobře, o čemž svědčí to, že je stále, nejen v přírodě, nacházíme. Ale umíme je postavit stejně dobře také my? Známe základní …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 31.12.2014
Částka: 30 990 Kč
Organizace: Obnova řemesel v Beskydech

Česko-polské knihování

Projekt se zaměřuje na sběr použitých knih, na realizaci knižních bazarů, a na realizaci doprovodného programu cíleného na propagaci četby a literatury obecně. V regionu Těšínského Slezska není žádný antikvariát, …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 16.06.2014 – 31.10.2014
Částka: 20 000 Kč
Organizace: Sdružení polské mládeže v České republice

I was born in your bed

Mediální obraz událostí nedávné doby, zmnožené zprávy o protiromských aktivitách při svém opakování a zhušťování vyvolávají pocit normy. Projekt vyrovnává tuto disbalanci která ovlivňuje myšlení lidí pomocí jedinečného uměleckého projektu …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 05.09.2014
Částka: 18 300 Kč
Organizace: "Pontopolis"

“K pramenům”

Projekt řeší problematiku životního prostředí z pohledu biotopů rostlinstva,živočišstva a způsobu hospodaření v lokalitě Suchý v katastru Obce Bystřice. Zapojením veřejnosti, tvorbou výukových materiálů a filmu dojde k nápravě současného …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 28.11.2014
Částka: 122 000 Kč
Organizace: Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Přednášky a panelová diskuze o neo-nacismu

Východiskem je nevhodná reakce města na pochod neonacistů, jenž v K. Varech proběhl 15.2.14. Plánujeme sérii přednášek pro úředníky a politiky a panelovou diskuzi pro veřejnost. Cíl je informovat o …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 17.11.2014
Částka: 25 000 Kč
Organizace: ProVary, z. s.

Stáž na US Embassy

Ve spolupráci s Americkou ambasádou v Praze Nadace OSF poskytuje grant na stáž Radovanu Lacimu. Cílem stáže je poskytnout příležitost pro získání zkušeností pro další studijní a profesní rozvoj z …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 04.08.2014 – 30.09.2014
Částka: 19 625 Kč
Organizace: Radek Laci

Z labyrintu násilí

Vizí naší organizace formující všechny aktivity projektu je společnost vnímavá k projevům násilí ve vztazích. Naším cílem je snížení výskytu domácího násilí (DN), sexuálního násilí (SN), tzn. znásilnění a sexuální …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.02.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 680 000 Kč
Organizace: Persefona z. s.