Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Aktivizace občanů města Valašské Meziříčí

Projekt si klade za cíl aktivizovat občany Valašského Meziříčí a vtáhnout je k identifikaci a návrhu řešení nejpalčivějších problémů města. Tohoto cíle chceme Chceme tohoto cíle dosáhnout zapojením rodin s …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 16.06.2014 – 31.12.2014
Částka: 96 000 Kč
Organizace: Institut EuroSchola, o.s.

NGO Market 2015

Nadace Forum 2000 každoročně připravuje NGO Market, největší veletrh neziskovek ve střední a východní Evropě. Cílem projektu je vytvořit a kultivovat prostor pro neziskovky a občanskou společnost k aktivnímu networkingu, …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 30.06.2014 – 30.06.2015
Částka: 96 000 Kč
Organizace: Nadace Forum 2000

Více zeleně pro Olomouc

Projekt Více zeleně pro Olomouc usiluje o zkvalitnění péče o městskou zeleň v Olomouci prostřednictvím vyšší míry informovanosti a zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů (správní řízení, územní plánování). Projekt bude …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 07.07.2014 – 30.06.2015
Částka: 96 000 Kč
Organizace: Hnutí DUHA Olomouc

SmogWatch

Cílem projektu SmogWatch je posílit odbornost a informovanost občanské společnosti ve věci znečištěného ovzduší v aglomeraci Ostrava/Frýdek-Místek/Karviná.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.08.2014 – 30.04.2015
Částka: 149 000 Kč
Organizace: Čisté nebe o.p.s.

Dobrovolnictví – příležitost pro jednotlivce a společnost

Projekt je zaměřen na podporu občanské společnosti ve vybraných lokalitách prostřednictvím dobrovolnictví jako nástroje soc. začleňování a zdravé občanské společnosti. Ztvárňuje dobrovolníka jako významného soc. aktéra a oceňuje aktivní občanské …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 14.07.2014 – 30.04.2015
Částka: 130 000 Kč
Organizace: Slezská diakonie

Velké šelmy a veřejnost

Velké šelmy jsou atraktivní téma. Jejich počet tomu však neodpovídá a v mnohých lidech navíc stále vzbuzují neoprávněné obavy. Popularizace velkých šelem a jejich úlohy v přírodě zlepší veřejné mínění …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.08.2014 – 31.07.2015
Částka: 150 000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR

Zachování tradiční architektury ve formě úlů- Mini skanzen

Skanzenem miniatur chceme vyzdvihnout naši tradiční architekturu. Chceme vybudovat včelí vesničku, jejíž budovy budou tvořit mini kopie našich staveb v tradičním stylu. Projektem chceme podpořit turistický ruch na Hrčavě, Bukovci …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.08.2014 – 31.08.2015
Částka: 100 000 Kč
Organizace: Hrčávka o.s.

Krajina pro rodiče i děti

Rodiče a jejich děti jsou z našich zkušeností zatím málo oslovenou skupinou v rámci aktivní ochrany přírody a krajiny. Cílem je vytvořit či prohloubit jejich vztah k přírodě, a to …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 31.08.2015
Částka: 140 000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR

Suchá kamenná zeď – nauč se ji postavit.

Naši předkové uměli postavit suchou kamennou zeď velmi dobře, o čemž svědčí to, že je stále, nejen v přírodě, nacházíme. Ale umíme je postavit stejně dobře také my? Známe základní …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 31.12.2014
Částka: 30 990 Kč
Organizace: Obnova řemesel v Beskydech

Česko-polské knihování

Projekt se zaměřuje na sběr použitých knih, na realizaci knižních bazarů, a na realizaci doprovodného programu cíleného na propagaci četby a literatury obecně. V regionu Těšínského Slezska není žádný antikvariát, …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 16.06.2014 – 31.10.2014
Částka: 20 000 Kč
Organizace: Sdružení polské mládeže v České republice