Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

I was born in your bed

Mediální obraz událostí nedávné doby, zmnožené zprávy o protiromských aktivitách při svém opakování a zhušťování vyvolávají pocit normy. Projekt vyrovnává tuto disbalanci která ovlivňuje myšlení lidí pomocí jedinečného uměleckého projektu …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 05.09.2014
Částka: 18 300 Kč
Organizace: "Pontopolis"

“K pramenům”

Projekt řeší problematiku životního prostředí z pohledu biotopů rostlinstva,živočišstva a způsobu hospodaření v lokalitě Suchý v katastru Obce Bystřice. Zapojením veřejnosti, tvorbou výukových materiálů a filmu dojde k nápravě současného …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 28.11.2014
Částka: 122 000 Kč
Organizace: Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Přednášky a panelová diskuze o neo-nacismu

Východiskem je nevhodná reakce města na pochod neonacistů, jenž v K. Varech proběhl 15.2.14. Plánujeme sérii přednášek pro úředníky a politiky a panelovou diskuzi pro veřejnost. Cíl je informovat o …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 17.11.2014
Částka: 25 000 Kč
Organizace: ProVary, z. s.

Stáž na US Embassy

Ve spolupráci s Americkou ambasádou v Praze Nadace OSF poskytuje grant na stáž Radovanu Lacimu. Cílem stáže je poskytnout příležitost pro získání zkušeností pro další studijní a profesní rozvoj z …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 04.08.2014 – 30.09.2014
Částka: 19 625 Kč
Organizace: Radek Laci

Z labyrintu násilí

Vizí naší organizace formující všechny aktivity projektu je společnost vnímavá k projevům násilí ve vztazích. Naším cílem je snížení výskytu domácího násilí (DN), sexuálního násilí (SN), tzn. znásilnění a sexuální …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.02.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 680 000 Kč
Organizace: Persefona z. s.

Hate Free Stage

Divadlo Feste připravuje ve spolupráci s iniciativou HateFree Culture sérii zábavně-uměleckých večerů v brněnském Kabinetu múz. Posláním komponovaných pořadů, které se odehrají od října vždy jednou měsíčně po představení Divadla …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.10.2014 – 31.12.2014
Částka: 25 000 Kč
Organizace: Divadlo Feste

Stop kybernásilí na ženách a mužích

Projekt reaguje na velmi aktuální problém násilí páchaného v prostředí internetu a jeho dosud neřešené genderové aspekty a nedostatky v systémovém řešení pomoci obětem. Prostřednictvím výzkumu a analýzy stávající situace …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 237 759 Kč
Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Společně jako doma bez násilí

Podstatou projektu je vytvoření terénních poradenských center v Praze a Ostravě pro ženy bez domova a v tísnivé sociální situaci, které se setkaly s násilím. Terénní centra budou poskytovat právní …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 991 527 Kč
Organizace: Jako doma - Homelike

Tři pilíře bezpečí

Cílem projektu je vybudovat inovativní systém práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím (DN). Principem je oddělená práce s původcem DN, osobou ohroženou a dítětem- svědkem DN (Tři pilíře). Tyto …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 417 730 Kč
Organizace: ACORUS, o.s.

Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace

Prostřednictvím projektu usiluje žadatel o vytvoření podmínek pro zavedení celorepublikové systémové změny cestou specializace pracovníků institucí klíčových pro prevenci a eliminaci domácího násilí. Vymezení osob zodpovědných primárně za danou problematiku …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 15.01.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 440 662 Kč
Organizace: Asociace pracovníků intervenčních center ČR, o.s.