Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Studijní cesta do Norska zaměřená na oblast rovných příležitostí

Projekt je zaměřený na přenos norských zkušeností a dobrých praxí v oblasti rovných příležitostí do České republiky, a to především v oblastech 1) advocacy u těch skupin, které se nedokáží …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 104 142 Kč
Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

ProFairPlay – Norsko vize budoucnosti

Tým ProFairPlay (Lagardere Active ČR) vyrazí do Norska ve spolupráci s Nadací OSF Praha a Norským partnerem Active24, který v minulých letech aktivně s ProFairPlay spolupracoval. Cílem cesty je inspirace …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 30.06.2017
Částka: 126 500 Kč
Organizace: Lagardere Active ČR, a.s.

Inspirace z Norska

Kostka Krásná Lípa realizovala projekt „Kompetence v kostce“, který byl zaměřen na zvýšení kompetencí, dovedností a zaměstnanosti romských žen. Dále na udržení služby péče o děti od 3 do 6 …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 30.06.2017
Částka: 130 250 Kč
Organizace: Kostka Krásná Lípa, p.o.

Studijní cesta do Norska za rovným odměňováním, reprezentací a gender mainstreamingem

V projektu bude provedena studijní cesta, s cílem získat informace a navázat spolupráci s norskými partnery zabývajícími se tématy obdobnými, jež jsou klíčová pro genderový program Otevřené společnosti. Konkrétně: – …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 102 320 Kč
Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.

Studijní cesta do Norska

Projekt je zaměřen na získávání informací o práci se sociálně vyloučenými ženami v Norsku. Získané poznatky o konkrétních metodách a příklady dobré praxe chceme implementovat při další práci s cílovou …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 116 700 Kč
Organizace: Ratolest Brno, z.s.

Spektrum rozvoje žen

Spektrum rozvoje žen je platforma podporující rozvoj a vzdělávání žen – lídryň společensky prospěšných aktivit. V současné době realizuje tyto aktivity: 1.Síťování a propojování komerčního, veřejného a neziskového sektoru s …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 128 076 Kč
Organizace: Spiralis, z.s.

Stop domácímu násilí

Hlavním cílem projektu je zajistit komplexní pomoc obětem domácího násilí a zvýšit povědomí veřejnosti o této problematice. Obětem domácího násilí nabídneme právní pomoc, psychoterapii zaměřenou na zpracování traumat a kariérové …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 915 972 Kč
Organizace: Respondeo, o. s.

Spektrum rozvoje žen

Cílem projektu je posílit spolupráci organizací, které se zabývají rovností mužů a žen. Cíle projekt dosahuje vytvořením platformy pro spolupráci mezi subjekty, experty i odbornými skupinami, které se dlouhodobě profesně …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 29.02.2016
Částka: 251 799 Kč
Organizace: Spiralis

Audiovizuální produkce v podpoře genderové rovnosti nejen ve školství

Cílem projektu je odstraňovat genderové nerovnosti v oblasti školství, odbourávat genderové předsudky a stereotypy v myšlení a přispívat k genderové senzitivitě. Oslovíme regionální vzdělávací organizace se soutěží o nejoriginálnější scénář …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 971 500 Kč
Organizace: Centrum Kašpar, o.s.

Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen

Cílem projektu je zlepšit postavení žen, jejichž postavení je ovlivněno genderovou a věkovou diskriminací a sociálním znevýhodněním, a pečujících osob. Budou analyzovány veřejné politiky na úrovni jejich koncepce i realizace …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 311 465 Kč
Organizace: Alternativa 50+, o.p.s.