Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Sousedské snídaně

Sousedské snídaně jsou příležitostí pro místní obyvatele začít den na netradičním místě v nezvyklé společnosti. Proběhne několik opakujících se akcí, které nezištně vytvoří na chvíli přátelský prostor, kdy zcela cizí …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.07.2017 - 31.12.2017
Částka: 29 500 Kč
Organizace: Bunkr, o.p.s.

Rozvoj Fundraisingu v Charitě Frýdek-Místek

V rámci naší organizace vnímáme jako svou slabinu nedostatečnou systémovost fundraisingu. Nepracujeme s drobnými dárci z řad fyzických i právnických osob a v případě stávajících partnerů se točíme v kruhu.Existují …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.07.2017 - 31.03.2018
Částka: 100 000 Kč
Organizace: Charita Frýdek - Místek

Dostavba technického zázemí Občanského sdružení

Občanské sdružení Klokočov bylo založené za účelem organizování a podpory neformálních společenských aktivit obyvatel Klokočova s cílem vytváření pozitivních mezilidských vztahů. Za nejvýznamnější lze považovat prosazení nákupu pozemku formou petice …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 10.10.2016 - 01.12.2017
Částka: 60 000 Kč
Organizace: Občanské sdružení KLOKOČOV z.s.

Mezigenerační tvořivé dílny

Vedeme děti k návratu k tradicím.  Uvědomujeme si významnou potřebu mezigeneračního propojení. Ve spolupráci s obecní knihovnou v Raškovicích pořádáme každý měsíc kreativní tematické dílny pro prarodiče, rodiče a děti.

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.10.2016 - 30.06.2018
Částka: 23 000 Kč
Organizace: Rosteme s dětmi, z. s.

Kořeny života

Každý nově zasazený strom potřebuje naši péči, stejně jako narozené dítě. Rodiče nově narozených občánků vysází svým potomkům strom, jako symbol nového příběhu, jako symbol propojení kořenů se svou rodnou …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.08.2017 - 30.11.2017
Částka: 69 000 Kč
Organizace: Obec Bukovec

Chytře na kotlíkové dotace

V rámci projektu vytvoříme doporučení, jak upravit a lépe provázat dotační programy, které podporují změnu způsobu vytápění domácností z uhlí na dostupné obnovitelné zdroje (“kotlíkové” dotace) a zajištění paliva z …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.09.2017 - 30.06.2018
Částka: 180 044 Kč
Organizace: Čisté nebe o.p.s.

Výstavba naučné stezky v obci Tichá „Poznej a chraň přírodu kolem sebe“

Projekt nabídne dětem a mládeži environmentální vzdělávání za pomocí interaktivních tabulí a aplikací nových technologií. Obec Tichá se nachází v oblasti “Přírodního parku Podbeskydí”, jejíž krásnou přírodu chceme uchovat pro …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 15.06.2017 - 15.10.2017
Částka: 100 000 Kč
Organizace: TICHÁNEK z.s.

Moštování

Nedostatek příležitostí k setkávání občanů a oživení dříve běžných činností a řemesel řeší tento projekt. Občané obce Ostravice si na společné akci s názvem Moštování pochutnají nejen na vlastnoručně vyrobeném …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 31.12.2015
Částka: 37 030 Kč
Organizace: Obnova řemesel v Beskydech

Hudební zkušebna klubu “Dziupla”

Chceme otevřít v rámci mládežnického klubu “Dziupla” v Českém Těšíně hudební zkušebnu, jenž bude přístupná všem zájemcům za nízkou cenu. Chceme tímto podpořit regionální skupiny, zvláště pak mladé, začínající hudebníky. …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 14.12.2015
Částka: 25 000 Kč
Organizace: Sdružení polské mládeže v České republice

Přírodní ochranná bariéra proti vbíhání zvěře na komunikace v Nošovicích a okolí

Projekt se zabývá ochranou zvěře související se zvýšenou frekvencí provozu motorových vozidel, potažmo škodných událostí na nich i škody na zdraví účastníků silničního provozu.

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 31.10.2015
Částka: 129 845 Kč
Organizace: Myslivecké sdružení Nošovice-Lhoty, o.s.