Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Miniškolka Emcéčko

Projekt Miniškolka Emcéčko je zaměřen na podporu rovných příležitostí a podporu slaďování rodinného a pracovního života prostřednictvím podpory a udržení stávajících služeb péče o děti ve věku od 2 do …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 31.10.2015
Částka: 175 935 Kč
Organizace: Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko

Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví

Hlavním cílem projektu je kvantifikace ekonomických dopadů domácího násilí na veřejné rozpočty v oblasti zdravotnictví. Tyto dopady budou dány do souvislosti se stavem veřejných rozpočtů obecně. Dalším z cílů je …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 2 698 000 Kč
Organizace: proFem, konzultační středisko pro ženské projekty

Rovné příležitosti žen migrantek

Projekt usiluje o dosažení rovnosti žen migrantek v ČR, které jsou v kumulovaně diskriminovaném postavení. Základními aktivitami projektu jsou: 1) Analýza politik a praxí z pohledu rovnosti migrantek s kapitolami …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 574 119 Kč
Organizace: Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

ANNA

Romská žena Anna převzala péči o děti příbuzného, které byly v nukleární rodině sexuálně zneužívané. Péče trvala několik let bez vědomí státních institucí, později se Anna stala pěstounkou dětí. V …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 322 647 Kč
Organizace: Univerzita Palackého v Olomouci

JILEHA

Romská ženská skupina pracuje již od roku 2000 na posílení pozice romských žen ve společnosti i komunitě a nyní rozšíří své kapacity a své know-how přenese na lokální úroveň. Během …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 31.03.2016
Částka: 882 248 Kč
Organizace: SLOVO 21, z.s.

Pidilidi v zemi OZ

Projekt se zaměřuje na podporu slaďování pracovního a rodinného života pracovníků Nadace Partnerství a neziskových organizací spolupracujících v areálu Centra NNO a Otevřené zahrady v Brně. Důvodem jeho realizace je …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 433 946 Kč
Organizace: Nadace Partnerství (v mezinárodním styku "Czech Environmental Partnership Foundation - CEPF)

Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu

Tento projekt, který zahrnuje výzkumné, pedagogické a publikačně-komunikační části, se zaměří na proměny práce a pracovních podmínek v odvětví obchodu. Jedná se o odvětví s vysokým podílem zaměstnaných žen a …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 819 000 Kč
Organizace: Multikulturní centrum Praha, z.s.

Stop násilí pro zdravotnictví

Cílem projektu je přispět k prevenci a snížení výskytu domácího násilí a zvýšení informovanosti o této oblasti mezi pomáhajícími zdravotnickými profesemi. Naplnění cílů bude postaveno na komplexním vzdělávání klíčových profesí …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 915 001 Kč
Organizace: ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy

Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova

Cílem projektu je vytvořit ucelenou analýzu postavení žen na venkově, která poskytne odborné podklady pro vytvoření podmínek pro rovnost pohlaví v této oblasti. Analýza se zaměří na identifikaci faktorů, které …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 379 000 Kč
Organizace: Civipolis, o.p.s.

Mezinárodní mentoringový program

Cílem tohoto projektu je posílení spolupráce a výměny informací a zkušeností mezi severskými političkami na straně mentorek a českými političkami na straně mentees. Mentoringový program již běží v rámci projektu …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 28.02.2016
Částka: 130 470 Kč
Organizace: Fórum 50 %, o.p.s.