Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Bez veřejnosti to v Liberci už nepůjde

Cílem projektu je podstatně zvýšit vliv občanů města Liberce na to, jak se bude město dále rozvíjet a to zejména pomocí tří nástrojů: podporou vzniku osadních výborů, jednorázovým vydáním “rádce …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 31.01.2015
Částka: 184 320 Kč
Organizace: Krajské protikorupční pracoviště o.p.s.

Aktivní Písečák – 5 let s Píseckým světem

Projekt zajistí všem občanům rovnou a necenzurovanou možnost spoluvytvářet místní veřejný prostor.Základními aktivitami jsou inovace komunitního webu, pořádání veřejných besed s vedením města i opozicí a vydávání tištěného bulletinu – občanských …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.11.2015
Částka: 122 880 Kč
Organizace: Občanské sdružení Písecký svět

Všichni jsou vítáni U.Koule

“Všichni jsou vítáni U.Koule” je součástí projektu “Strmilov – pěkné místo k životu”, který chce změnit veřejné prostranství se zapojením veřejnosti. Cílem je, aby lidé ve Strmilově začali mít větší …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 16.06.2014 – 31.10.2014
Částka: 160 000 Kč
Organizace: Jaroslava Sedláková

Rekonstrukce Žďáru

Rekonstrukce Žďáru je projekt, jehož výstupem je program zapojující občany aktivně do chodu města.Problémem Žďáru n.Sáz.je nyní dlouhodobá uzavřenost radnice vůči občanům. Občan je ten, kdo díky programu bude udávat …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 17.06.2014 – 31.12.2014
Částka: 49 152 Kč
Organizace: Žijeme Žďárem

Informace za zlato

Sběr a analýza dat povinných subjektů dle zákona 106 o informacích v oblasti sazebníků úhrad za poskytování informací. Veřejný informační systém který bude soustřeďovat výši poplatků v rámci celé ČR …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 16.06.2014 – 30.11.2015
Částka: 57 600 Kč
Organizace: Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí

Debatování jako forma občanského vzdělávání studentů

Projekt reaguje na nedostatečnou výchovu středoškolských studentů k aktivnímu občanství, kritické práci a diskusním schopnostem. Cílem je posílit tyto schopnosti, předat studentům a profesorům know-how, motivovat a zapojit je do …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.10.2015
Částka: 184 320 Kč
Organizace: Agora CE o.p.s.

O Praze otevřeně: zapojení obyvatel do rozhodování o podobě města

Prahu trápí špatné rozhodování o výstavbě. Před komunálními volbami nastolíme územní plán jedním z témat a přimějeme politiky k závazkům. Vytvoříme nezávislý webový portál a spojíme roztříštěné občanské iniciativy a …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 23.06.2014 – 30.11.2015
Částka: 160 000 Kč
Organizace: Centrum pro podporu občanů

Aktivizace občanů města Valašské Meziříčí

Projekt si klade za cíl aktivizovat občany Valašského Meziříčí a vtáhnout je k identifikaci a návrhu řešení nejpalčivějších problémů města. Tohoto cíle chceme Chceme tohoto cíle dosáhnout zapojením rodin s …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 16.06.2014 – 31.12.2014
Částka: 96 000 Kč
Organizace: Institut EuroSchola, o.s.

NGO Market 2015

Nadace Forum 2000 každoročně připravuje NGO Market, největší veletrh neziskovek ve střední a východní Evropě. Cílem projektu je vytvořit a kultivovat prostor pro neziskovky a občanskou společnost k aktivnímu networkingu, …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 30.06.2014 – 30.06.2015
Částka: 96 000 Kč
Organizace: Nadace Forum 2000

Více zeleně pro Olomouc

Projekt Více zeleně pro Olomouc usiluje o zkvalitnění péče o městskou zeleň v Olomouci prostřednictvím vyšší míry informovanosti a zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů (správní řízení, územní plánování). Projekt bude …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 07.07.2014 – 30.06.2015
Částka: 96 000 Kč
Organizace: Hnutí DUHA Olomouc